KLUB PŘÁTEL ZELENÉHO SERGEJE

710.827-7 s pracovním vlakem v žst. Kolín

foto - Ladislav Šenkýř / 9.3.2007 Kolín

WebDesign - © VB