KLUB PŘÁTEL ZELENÉHO SERGEJE

100. let místní dráhy Kostelec - Třešť - Telč

15. - 16.8.1998

Ve dnech 15. a 16. srpna 1998 proběhly oslavy 100. let místní dráhy Kostelec - Třešť - Telč, pořádané Moravským svazem vědeckotechnických společností - pobočka při železniční stanici Telč. Po oba dva dny probíhaly jízdy zvláštních parních vlaků, které vozily parní lokomotivy 433.001 a 310.922.

15.8.1998 v sobotu ráno po příjezdu do Telče jsme byli informováni o průběhu jízd, naše rosnička byla schválena na postrk parního vlaku. Provedli jsme nutné naleštění stroje a jeho prohlídku po přepravě z Jihlavy. Na ostatních strojích z JLS jsme vyvěsili alespoň poutače, jinak byly na výstavě zcela bez dozoru. Mezitím byla naše lokomotiva T334.0896 přivěšena na postrk zvláštnímu parnímu vlaku č. 34440, v jehož čele byla parní lokomotiva 310.922 z DKV Česká Třebová.

310.922 s historickou soupravou u Sedlejova

Před odjezdem odjeli Bohouš a Láďa na trať fotit a Vlasta zůstal na rosničce, společně se strojvedoucím. Po odjezdu začala lokomotiva silně kouřit, dokonce chvílemi svým kouřem překonávala i parní lokomotivu 310.922. Ze Sedlejova již jela rosnička jako nezavěšený postrk. Když v km 14,2 odstoupila z postrku zvláštního vlaku, došlo k zahoření karbonu ve výfukovém potrubí. Z komínů šlehal jasný oranžový plamen. Zvýšení otáček způsobilo pohasnutí plamenů a lokomotiva se v pořádku vrátila do Sedlejova. Všechny tyto kouřové efekty způsobil olej ve výfucích, který se při jízdě začal vypalovat. V Sedlejově vyčkávala na příjezd parního vlaku do žst. Třešť a potom se vrátila do Telče. Zde byla umístěna na výstavu vozidel, hned vedle salonního vozu T.G.Masaryka. Na výstavě jsme umožnili prohlídku lokomotivy. Také jsme prodávali plakáty poskytnuté naší firmou. Výtěžek bude použit na renovaci rosničky.

Zároveň jsme museli dohlížet na stroje z JLS - MV97-001, 703.702, aby se veřejnost mohla seznámit s firemními výrobky. Zájem byl hlavně o MV97-001 a to kvůli plošině, ze které jsme museli návštěvníky doslova vyhánět, aby se někdo nezmrzačil. Tato činnost byla spíše za trest. Navečer jsme pak zvedli na plošině kameramana, který natáčel průjezd 310.922. Zvedání plošiny byla ohromná atrakce pro lidi. Večer jsme odstavili lokomotivu a odjeli domů.

T334.0896 hořící karbon Historická souprava 310.922 v Telči

16.8.1998 v neděli 16.8. po našem raním příjezdu do Telče se dozvídáme, že plánovaná fotoakce se asi konat nebude, na 310.922 se totiž propálily rošty a byla proto neschopná jízdy. To mělo za následek, že rosnička tlačila noční parní vlak do Dačic a zpět. 310.922 jela v čele a dělala pouze kouř. Bohužel vše se stalo bez našeho vědomí.

Mezi 1330 - 1430 se po dohodě s námi nakonec fotoakce uskutečnila. Historická souprava odjíždí do Sedlejova a zpět. Při jízdě do Sedlejova pózovala 310.922 a při zpáteční cestě si zase zapózovala T334.0896. Po příjezdu do Telče, jsme rosničku připravili na přepravu do Jihlavy.

310.922 s nákladním historickým vlakem T334.0896 s nákladní soupravou T334.0896 u předvěsti T334.0896 v Telči 310.922 a T334.0896 v Telči

Na této akci jsme si ostudu neudělali, dá se říct, že jsme naší přítomností zachránili průběh oslav při večerní neschopnosti 310.922. I podle zájmu fotografů a veřejnosti, hlavně dětí, lze usuzovat, že se lokomotiva líbila. Jsme rádi, že vynaložené úsilí mělo smysl. Na druhou stranu však bude nutné stanovit určitá pravidla pro zapůjčování a provoz naší lokomotivy. Pro náš klub byla tato akce ve všech směrech ztrátová, když pomineme reklamní stránku akce, která byla pro uvedení rosničky dost důležitá. Zvláštní poděkování patří panu Bohumilu Míčovi staršímu za to, že po oba dva dny dobrovolně a zcela zdarma jezdil s naší T334.0896.

Lokomotivy účastnící se oslav v Telči:

T334.0896 v Telči 310.922 v Telči 433.001 u Hodic

WebDesign - © VB