KLUB PŘÁTEL ZELENÉHO SERGEJE

130 let trati Znojmo - Jihlava -H. Brod

20.4. - 22.4.2001

Ve dnech 21. a 22. dubna 2001 proběhly oslavy 130. výročí zahájení pravidelného provozu na trati Znojmo - Jihlava - Havlíčkův Brod. Oslavy probíhaly v železničních stanicích Znojmo, Moravské Budějovice, Okříšky a Jihlava. Naše T334.0896 byla v průběhu oslav součástí výstavy lokomotiv na III. nástupišti v žst. Jihlava.

20.4.2004 v pátek ráno je stroj připraven k odjezdu na výstavu. JLS zastupuje na výstavě 703.707-0 pro ADW Kojetice. Od rána zjišťujeme čas odjezdu do stanice, situace se vyřešila až kolem 12. hodiny, kdy vše začalo nabírat správný směr. Výstava měla sice probíhat již od rána, ale pravděpodobně se to nepodařilo organizačně zvládnout. Po zhruba hodinovém čekání u návěstidla je konvoj konečně vpuštěn ke III. nástupišti u kterého bude probíhat výstava kolejových vozidel.

Rozhodli jsme se každý den po skončení výstavy, což je okolo 18. hodiny uklízet rosničku do depa, aby se nestala terčem vandalů. Z tohoto důvodu bylo nutné na oba dva dny zajistit strojvedoucí. My jsme si také rozdělili služby - pátek Láďa, sobota Bohouš, neděle dopoledne Vlasta a odpoledne Jirka.

Celý týden bylo ošklivé počasí a jeho závěr byl snad nejhorší. V pátek pršelo a byla zima, což se promítlo i na návštěvnosti výstavy. Večer se lokomotiva uklidila do depa před topírnu a čekalo se až přijedou ostatní účastníci oslav. Na jejich souhlasu pak bude záviset možnost nočního focení.

Po setmění okolo 22. hodiny vše konečně vypuklo. Láďa přišel akorát včas, takže i rosnička se mohla směle postavit mezi ostatní stroje. Jednotlivé stroje 464.008; 464.202; T334.0896 a T679.1529 najížděly postupně na točnu, za doprovodu cvakání spouští fotoaparátů. Pak se s focením pokračovalo u topírny. Před půlnocí vše utichlo, parní lokomotivy se vrátily na původní stanoviště, motorové lokomotivy zůstaly u točny. Focení se neúčastnila pouze 310.922. V noci jsme zjistili, že jsme mohli nechat lokomotivu u nástupiště přes noc. Přímo na peróně v autě hlídkovala policie a po obvodu depa chodili strážníci městské policie.

T679.1529, 464.008, 464.202 a T334.0896 - noční focení T334.0896 - na točně 464.202 na točně

21.4.2002 od sobotního rána měly začít hlavní oslavy, ovšem velmi špatné počasí se projevilo i na návštěvnosti a poté, co nám bylo oznámeno, že žádný vlak nepovezeme, padla špatná nálada i na nás. Předváděli jsme dál naší rosničku, prodali pár pohledů a představovali jsme i 703.707-0 veřejnosti. V poledne jsme se postupně vystřídali na jídlo a definitivně nás opustil Bohouš. Petr přišel na nápad popojíždět s 703.707-0 podél nástupiště a vozit děti, podobně jako lokomotivy ČD na druhém konci nástupiště. Ohlas byl nebývalý, tohle nás mělo napadnout dříve. Bylo to příjemné oživení tohoto studeného a deštivého odpoledne. Petr obsluhoval stroj a Láďa organizoval nástup a výstup cestujících. Pro tenhle druh jízd jsou tyto malé lokomotivy jako dělané. Večer se lokomotiva opět odstavila do výtopny společně s T679.1529.

Malý a velký Sergej T679.1529 a T334.0896 před topírnou Rosnička 464.202 v depu

22.4.2002 dnes sice nepršelo, ale ještě víc se ochladilo. Ráno jsme přistavili rosničku opět k nástupišti, službu měl Vlasta, ale přišel se podívat i Láďa a společně zvládali nápor veřejnosti. Je potěšující, že se rosnička těšila velkému zájmu a především dětem se líbilo když si mohli zahoukat a alespoň na chvíli si připadaly jako opravdový strojvedoucí. Podařilo se nám prodat i slušné množství pohledů, plakátů a fotografií a ani klubové razítko rozhodně nezahálelo.

Nejlepší akcí se stal dobře utajovaný transport jaderného paliva. V době kdy bylo nádraží plné lidí, kde se vzal tu se vzal vlak s jaderným palivem a než se kdokoliv vzpamatoval prosvištěl nádražím a zmizel směrem na Jihlava město. Po obědě přijel Vlastu vystřídat Jirka, který tu bude až do večera.

Bohužel, dnes nebylo možno popojíždět s lokomotivou 703.707-0, během dopoledne nás opustila, jela na Pávov vykonávat TBZ. Po návratu byla odstavena na okraj výstavy, těsně u návěstidla, takže nebylo možno jezdit. Vlasta se to snažil kompenzovat předváděním dálkového ovládání TRS, kdy je lokomotiva schopna jezdit i bez strojvedoucího na stanovišti. Ten může zastávat práci posunovače a strojvedoucího dohromady.

Odpoledne Láďa neplánovaně vystřídal Jirku a navečer přišel ještě i Bohouš a odklízejí obě lokomotivy do depa. Tady bylo ještě potřeba vyřešit problém s vjezdem na koleje JLS, v cestě stála souprava s M131. Ale i to se podařilo uspokojivě vyřešit.

I přes původní obavy, že hodiny strávené postáváním na výstavě budou únavné, dlouhé a nudné, opak se stal pravdou. Jako obvykle při podobných akcích přicházejí na rosničku železniční nadšenci z různých koutů naší země a tak je porád o čem vykládat. Přiláká je vzhled naší rosničky a k diskusi není nikdy daleko, často přijdou na řadu i fotografie a vzpomínky. Tentokrát k nám zavítal i pán který dlouhá léta s rosničkou jezdil. Přicházeli i kolegové z jiných železničních spolků, takže se nám podařilo nashromáždit řadu kontaktů a informací. Nejzajímavější a nejčastější diskuse spojené s večerní exkurzí na T679.1529 jsme vedli se členy spolku z Letohradu. Další velké pochvaly a uznání za opravu rosničky se nám dostalo od šéfa parního spolku z Olomouce. Také ostatním železničním nadšencům a pamětníkům s dětmi se rosnička líbila. Navštívil nás také sám pan ředitel JLS se synem, kterého jsme si získali, ostatně jako mnoho jiných dětí, možností si zahoukat.

Na závěr lze tedy říct, že i přes to, že se nakonec neuskutečnila slíbená jízda do Jihlavy města a stáli jsme pouze na výstavě, nebyl to ztracený čas. Celé oslavy byly velmi dobře organizovány a výběr lokomotiv jezdících na zvláštních vlacích byl naprosto skvělý. Jen to počasí naprosto zklamalo. I přes to byl zájem veřejnosti poměrně slušný.

WebDesign - © VB