KLUB PŘÁTEL ZELENÉHO SERGEJE

Cvičení CO

1.4.2009

Jak jistě víte každou první středu v měsíci dochází ke zkoušce sirém v celé ČR. Tak tomu bylo i dnes 1.4.2009. Ovšem tentokrát to pro náš klub znamenalo i něco navíc. Účastnili jsme se velkého cvičení CO a právě zvuk cvičné sirény ho odstartoval ....

Jak k tomu došlo? Před časem nás oslovil kolega který pracuje v sektoru CO. Právě chystali scénář velkého cvičení jehož téma bylo zamoření rozsáhlého území radioaktivním spadem. Slovo dalo slovo a na náš klub připadl zodpovědný úkol. Provedeme cvičné odmoření kolejového vozidla. Tím pro nás začalo velké dobrodružství které dnes vyvrcholilo.

Po zvuku sirény bylo přistaveno zamořené vozidlo na umývací stav. Pro větší spolehlivost odmoření byla demontována kapota. Pak nastoupil Láďa v ochranném protiradiačním obleku a zahájil vlastní proces odmořování. Vlasta neustále kontroloval odmořovaný stroj a samotného Láďu dozimetrem. Vše probíhalo za neustálého dohledu komisařů CO a pár novinářů. Po úspěšném odmoření byl stroj odvezen na čistou kolej. Cvičení bylo ukončeno a vyhodnoceno. Bylo nám vytknuto několik nedostatků ale nic zásadního. Nakonec jsme byli zařazeni do integrovaného záchranného systému.

Láďa odmořuje Láďa odmořuje Láďa odmořuje

Láďa odmořuje Láďa odmořuje

Tak doufáme že jste si ten letoštní apríl užili jako my !!!

WebDesign - © VB