KLUB PŘÁTEL ZELENÉHO SERGEJE

100. let tratě Havlíčkuv Brod - Žďár nad Sázavou

19. - 20.9.1998

Ve dnech 19.- 20.9.1998 probíhaly oslavy 100. let tratě Havlíčkuv Brod (dříve Německý Brod) do Žďáru nad Sázavou. Oslavy měly probíhat na hlavní trati a část na vlečce do areálu Stavební obnovy železnic (SOŽ) Sázava (nyní Stroje a zařízení - SaZ). Vlečka je vedena v trase původní tratě ze Žďáru nad Sázavou do Havlíčkova Brodu. Jedenáct kilometrů dlouhý úsek je zbytek původní jednokolejné trati z roku 1898, která byla v roce 1953 v rámci zdvojkolejnění přeložena do současné trasy. Po zastavení provozu tehdejšími ČSD byla trať rozebrána, dochovaly se jen zbytky v podobě částí náspů, propustků apod. Pouze v úseku Přibyslav - Sázava zůstala trať zachována, jako vlečka do areálu objektů a kasáren železničního vojska. Zrušení železničního vojska přineslo přetransformování na Stavební obnovu železnic a.s. (SOŽ); nyní Stroje a zařízení s.r.o. (SaZ). Provozovatelem dopravy na vlečce je Klub přátel kolejových vozidel Brno (KPKV).

Na hlavní trati se měly objevit parní lokomotivy 475.101 a 433.001 z DKV Brno. Z nedostatku financí byly tyto stroje odřeknuty. Oslavy tak probíhaly pouze na vlečce SOŽ.

18.9.1998 je T 334.0896 zařazena do manipuláku Mn 84110, který ji dopravil do žst. Šlapanov. Tady je podle dohody odtažena na vlečku ČEPRO. Odtud pokračoval konvoj ve složení T334.0896, 740.562-4, 716.510-3 do žst. Přibyslav a pak po kolejích staré trati Havlíčkuv Brod - Žďár nad Sázavou do areálu SOŽ Sázava. Tady už probíhaly poslední přípravy na oslavy.

19.9.1998 po raním příjezdu do areálu SOŽ jsme začali připravovat stroj na jízdy. Mezitím odjela 716.510-3 se dvěma vozy Bix do Přibyslavy pro první návštěvníky oslav. Okolo 9 00 se vrací s první vlnou návštěvníků. Oba vozy Bix jsou doslova našlapány cestujícími. Z tohoto důvodu se další vlak posílil. Souprava ve složení 716.510-3, dva vozy Bix, výukový a salonní vůz, M131.1477, 740.526-4 a T334.0896 se s menším zpožděním vydala na cestu do Přibyslavy. Po celou cestu všechny stroje sypaly písek, jelikož trať byla po ránu velmi kluzká. Během cesty byly problémy s brzdou na M131.1. Větve vyčnívající do profilu tratě neustále zapínaly brzdový rozvaděč a motorový vůz proto stále brzdil. Trať je tu velmi zarostlá, průjezdný profil se zde udržoval pouze na obrys T211, takže velké lokomotivy si cestu doslova prodíraly. Při zpáteční jízdě do Sázavy byla souprava opět plná. Po příjezdu se odpojila 740.562-4 a výukový vůz SOŽ. Další jízdy se jezdily ve složení 716.510-3, vozy Bix, M 131.1477 a T 334.0896.

Na všech strojích měla obsluha i doprovod k dispozici vysílačky, pro snadnější komunikaci mezi soupravou a základnou SOŽ. V pauzách mezi jízdami jsma byli s rosničkou součástí výstavy lokomotiv. Zde jsme poprvé zkusili prodávat fotky a také plakáty, které nám zbyly z Telče. Největší zájem byl o fotografie s parními lokomotivami. Prodali jsme skoro všechny fotky, zato firemní plakáty nešly moc na odbyt. Výtěžek poslouží na nákup náhradních dílů.

Jízdní řád se na oslavách dodržoval jen orientačně, vždy se odjíždělo tak, aby souprava byla co nejvíce zaplněna cestujícími. Konečně jezdilo se přece pro veřejnost. Dokonce se dařilo podstatně krátit jízdní doby. Večer jsme rosničku jako jediní z přítomných mohli uklidit do haly, kde stál pouze místní stroj T211.0777. Dohodli jsme podrobnosti na druhý den a jelo se domů. Jako strojvedoucí na rosničce jezdil p. Míča st. za což mu patří náš dík.

T334.0896 u brány SaZ Sázava Motorová drezína Waršawa 223 T334.0896 a T211.0777 v SaZ Sázava

20.9.1998 po raním naleštění a obhlídce lokomotivy jsme se připojili k organizování dnešní přehlídky. Oficiální oslavy proběhly včera, dnes využíváme toho, že plánovaný odjezd je až v odpoledních hodinách. Volný čas využijeme k fotojízdám na trati. Mezi tím co 716.510-3 odjela do Přibyslavy pro návštěvu, probíhalo focení. Organizace probíhala opět pomocí vysílaček. Fotojízd se účastnily lokomotivy 740.562-4 a T334.0896 s vozy Bix. Došlo i k naaranžování neprovozní M131.1477 s vozy Bix i bez nich. Po návratu 716.510-3 následovaly fotojízdy i s touto lokomotivou. Pózování lokomotiv proběhlo na kousku volné a nezarostlé trati nad kostelem v Sázavě, byl pořízen i krátký videozáznam fotoakce.

Odpoledne jsme připravili celý konvoj na odjezd domů. Souprava ve složení 716.510-3, 740.562-4, T334.0896 a dva vozy Bix pak po 15. hodině opouští základnu SOŽ Sázava, následována drezínou Waršava 223 se správcem vlečky ing. Kotasem. Na schátralém mostě u Přibyslavy se konvoj naposledy rozpojil z důvodu bezpečného přejetí mostu. V žst. Přibyslav, po zavedení vlaku a zaplacení poplatku, jsme vyčkali příjezdu strojvedoucího ČD. Potom jsme odjeli do žst. Havlíčkův Brod, kde jsme zanechali vozy Bix. Z Havlíčkova Brodu jela rosnička v čele konvoje do žst. Šlapanov. Tady nás opustily stroje z ČEPRA a my jsme sami pokračovali až do Jihlavy, kam jsme dorazili kolem 1900.

T334.0896 nad kostelíkem T334.0896 fotojízda v Sázavě 716.510-3 a účastníci akce v Sázavě před odjezdem

Na této akci jsme navázali opět další kontakty. Tentokrát s KPKV Brno zastoupené ing. Kotasem. Projednávali jsme naši další eventuelní spolupráci na příští rok s tím, že vpřípadě zájmu jsme k dispozici. Během oslav jezdila rosnička bez větších problémů. Pouze v sobotu odmítala několikrát startovat (závada na regulátoru) a občas vypadávalo napájení ovládání stroje. Tuto drobnou závadu se podařilo odstranit na místě. V neděli ráno jsme ještě před jízdou doplnili 20 litrů oleje do motoru.

Tato oslava, i přes neúčast strojů z ČD, vzbudila velký zájem veřejnosti o jízdy po staré trati, takže by se jízdy mohly v roce 1999 opět opakovat.

Další lokomotivy účastnící se oslav v Sázavě:

716.510-3 s vozy Bix v Sázavě M131.1447 v Sázavě 740.562-4 v Sázavě

WebDesign - © VB