KLUB PŘÁTEL ZELENÉHO SERGEJE

710.833-5 v Ptení

26.10.2006

Minulý týden přijel Láďa ze servisu s informací, že na pile v Ptení jezdí lokomotiva 710.833-5. Místní 711.703-9 je dočasně mimo provoz pro poruchu kardanu. Vlasta se domluvil s Láďou a okamžitě informoval Nicka. Předběžně jsme se domluvili že vyrazíme na lov beze zbraní. Ovšem Nick byl bohužel pracovně vytížen. Situace se i nadále komplikovala. Nakonec nemohl ani Láďa. Vlasta se rozhodl že vyrazí sám.

710.833-5 - pila Ptení 710.833-5 - pila Ptení 710.833-5 - pila Ptení

Jako den D byl stanoven čtvrtek. Vlasta si opatřil kontakt na vedoucího vlečky a domluvil si vstup do areálu pily. Teď již nic nebránilo tomu vydat se na cestu. Ještě zbývalo určit dopravní prostředek. Původní záměr byl cestovat vlakem. Ovšem po zjištění časové a finanční náročnosti tohoto dopravního prostředku se Vlasta zhrozil. Jeho volba nakonec padla na autobus. Jede za polovic a rychleji.

Cesta proběhla bez problémů a tak Vlasta po 9. hodině vystoupil na zastávce Pteňský Dvorek. Vykročil směrem k areálu pily. Již zdálky viděl asi patnáct kamionů které stály před bránou. Čekají na nakládku. Pila je značně vytížená a tak se dá předpokládat, že rosnička bude mít hodně práce. Počasí je taky pěkné. Akorát to sluníčko by mohlo svítit z druhé strany.

Na vrátnici se Vlasta setkává s vedoucím vlečky. Bohužel nemá čas. Přesto s ochrankou vyřídí vstup do závodu a zajistí doprovod po areálu. Vlasta vyfasuje helmu a čeká na paní která ho má doprovodit. Ta se skutečně po chvíli objeví. Ale musí ještě doprovodit kamion s naftou k nádržím. Vlasta tedy musí čekat dál. Vypadá to že dnes mají všichni opravdu napilno. A navíc se začíná zatahovat obloha.

Konečně paní dorazí a vydáváme se k remíze. Cestou ještě musí Vlastův doprovod vyřešit několik pracovních záležitostí. Obloha se již zatáhla úplně. Když se přiblížíme k remíze lokomotiva akorát mizí mezi stromy. Ujela na nádraží. No to je pech. Za chvíli se vrací. Vlasta je již připraven a pořizuje první snímky. Rosnička projede okolo a míří k naloženým vozům na nakládce. Tady Vlasta pořídí ještě další snímek. Vzhledem k situaci Vlasta nazná že už nebude déle zdržovat a rozhodne se opustit areál pily. V jeho rozhodnutí ho utvrdí skutečnost, že lokomotiva by měla odvážet naložené vozy do stanice. Proto se nechává doprovodit na vrátnici. Tady poděkuje, rozloučí se a opouští areál.

710.833-5 - pila Ptení 710.833-5 - pila Ptení 710.833-5 - pila Ptení 710.833-5 - pila Ptení 710.833-5 - pila Ptení

Vlasta se rychle přesouvá do stanice. Postává u výjezdu z vlečky a netrpělivě vyhlíží rosničku. V tom uslyší houkání na trati směrem od Prostějova. Přehodnotí tedy priority a operativně zaujímá místo. To se již za silného houkání blíží k přejezdu u pily blíží manipulák. V jeho čele je fialová 731.031-1. Vlasta zaostřuje a cvaká.

Výjezd z vlečky Úctyhodný kopec 731.031-1 v čele manipuláku

Jen co vlak zastaví před staniční budovou začne se z vlečky ozývat zvuk rosničky. Vlasta se opět přemisťuje. Celou dobu nic a najednou takový fofr. Po chvilce se již z porostu vynořuje čelo rosničky. Je vidět že je toho na ní hodně. Rychlostí rozzuřeného šneka se trpělivě snaží vytáhnout svůj náklad do prudkého stoupání. Je to úctyhodný výkon. Čtyři plně naložené čtyřosé plošiňáky je potřeba vytáhnout do stoupání 17,8‰. A to na vlhkých kolejích s minimální možností rozjezdu. Napadané listí v kolejích také adhezní podmínky zrovna nevylepšuje. Konečně se rosnička dostává na rovinu a je vyhráno. Pak již zastavuje na kusé koleji.

710.833-5 vyjíždí z vlečky 710.833-5 vyjíždí z vlečky 710.833-5 vyjíždí z vlečky

Obsluha rosničky odchází do staniční budovy s papírama. Souprava na kusé koleji osiřela. Čekání na nějaký posun je zatím marné. Rosnička se ani nehne a 731.031-1 také odjela. Vlasta si krátí chvíli focením rosničky.

710.833-5 Ptení 710.833-5 Ptení 710.833-5 Ptení

Mezitím před staniční budovou zastavuje osobní vlak a čeká na křižování s vlakem od Prostějova. Po chvíli se ozývá houkání a osobní vlak vjíždí do stanice Ptení. Ještě pár okamžiků a vlak do Prostějova projíždí okolo rosničky. Malé spestření a zase je klid.

810.168-5 vjíždí do Ptení 810.583-5 odjíždí z Ptení 710.833-5 Ptení

Vlasta si znovu krátí chvíli focením rosničky. Sluníčko se pomalu přesouvá a nasvěcuje rosničku z boku. Pak se Vlasta přesouvá k výjezdu z vlečky a obhlíží situaci ve stanici. Posun musí každou chvíli vypuknout. 731.031-1 se již vrátila a posunovači se začínají pohybovat okolo odstavených vozů. Po chvilce se objevuje i strojvedoucí od rosničky. A už sezačíná posunovat. Toho Vlasta využívá a fotí obě lokomotivy. Rosnička zatím stále stojí a 731.031-1 se činí.

710.833-5 710.833-5 a 731.031-1 710.833-5 a 731.031-1 710.833-5 a 731.031-1 710.833-5 731.031-1

Pak nastává chvíle a rosnička se dává do pohybu. Tak a těď Vlasta neví co dřív. Pobíhá po stanici a snaží se zachytit co nejlepší okamžiky. Ovšem 731.031-1 mu stále zakrývá výhled na 710.833-5. Je to k zbláznění. Konečně je vhodná příležitost. Zaostřit a CVAK !!!

710.833-5 najíždí na vozy. Chvíli počká než posunovač zavěsí a utáhne šroubovku. Pak ještě následuje krátká domluva s posunovači ČD a už se ozývá zvuk zvyšovaných otáček. Z komína se dere bílý kouř a souprava se dává do pohybu. Rosníčka vytahuje vozy určené pro vlečku do kusé koleje.

710.833-5 při posunu 710.833-5 při posunu 710.833-5 při posunu 710.833-5 při posunu 710.833-5 při posunu 710.833-5 při posunu

710.833-5 najíždí na vozy. Chvíli počká než posunovač zavěsí a utáhne šroubovku. Pak ještě následuje krátká domluva s posunovači ČD a už se ozývá zvuk zvyšovaných otáček. Z komína se dere bílý kouř a souprava se dává do pohybu. Rosníčka vytahuje vozy určené pro vlečku do kusé koleje. Rosnička zastavuje. Chvilku znehybní. Jen co strojvedoucí přehodí směr a už znovu burácí motor. Posunovač přehodí výměnu a dává návěst. Souprava se rozjíždí a opouští stanici směrem na vlečku. Pomalu se začíná nořit do porostu a mizí dole pod kopcem. Tak tohle je poslední příležitost k focení. A je konec.

710.833-5 zajíždí na vlečku 710.833-5 zajíždí na vlečku 710.833-5 zajíždí na vlečku

Časově to vychází poměrně dobře. Za necelou čtvrt hodinu jede osobní vlak do Prostějova. Vlasta se tedy odebírá k staniční budově. Ještě nepohrdne a naposledy vyfotí 731.031-1. Ta za chvilku odjíždí v čele manipuláku. Pak již přijíždí osobák a Vlasta se vydává se na cestu domů.

731.031-1 před odjezdem

Poděkování patří vedoucímu vlečky a paní která dělala průvodce po areálu. Oba i přes zanačnou zaneprázdněnost velmi ochotně vyšli vstříc. Díky nim se podařilo zachytit lokomotivu 710.833-5 i v areálu pily. Ještě jednou MOC DÍKY !!!

Idilka s 710.833-5 Idilka s 710.833-5 Idilka s 710.833-5

WebDesign - © VB