KLUB PŘÁTEL ZELENÉHO SERGEJE

710.827-7 v Slatiňanech

25.5.2006

Na dneštní den domluvil Nick Ross bezva fotoakcičku. V 10 hodin máme být - Vlasta s Láďou - ve Slatiňanech. Ve zdejší firmě AGROP Chrudim je domluveno focení lokomotivy 710.827-7, která zde dočasně jezdí v pronájmu. Lehce po osmé vyrážíme z Jihlavy a cesta utíká příjemně. Pár klilometrů před cílem nás sice dost brzdí kamion ale přijíždíme jen s minimálním zpožděním. Na parkovišti před AGROPem nás již čeká Nick s kolegou. Zvesela se přivítáme a spokojeně chválíme Nicka za to že zařídil i pěkné počasí. Pak se vydáváme na vrátnici kde už o nás vědí. Přichází pan strojvedoucí a nedočkavě se vydáváme k rosničce. Cestou už domlouváme se strojvedoucím co a jak.

Strojvedoucí nastartuje a my využíváme chvíle než se udělá vzduch k prvním snímkům. Pak již rosnička zvyšuje otáčky a dává se do pohybu k odstavené karkulce - 726.583-8. Chvíli zapózuje a vrací se zpět. Nick se ujímá přehazování výhybky a už se jede na odstavenou cisternu. Pak zase zpět. Chvíli lokomotiva postojí u chobotu jehož vzhled v nás probudil fantazii. Ihned rozvíjíme bláznivé teorie vhodné do aprílového vydání.

726.583-8 710.827-7 710.827-7 726.583-8 710.827-7 710.827-7 726.583-8 Nick Ross 710.827-7

Pak se již vydáváme na cestu do areálu bývalého cukrovaru. Tady vylézáme z lokomotivy a přesouváme se po mostě mimo areál. Strojvedoucí čeká až zaujmeme vhodné fotofleky. Pak se pomalu vydává na cestu ven z areálu. Projíždí bránou a přes most na spojku z vlečky na místní nádraží. Chvíli postojí a pak zajíždíme zpět do bývalého cukrovaru. Tady rosnička opět pózuje. Pozadí opuštěných budov a komín vytvářejí skvělé pozadí. Pobíháme po dvoře a fotíme ze všech možných i nemožných pozic. Když se dostatečně nabažíme, odjíždíme zpět do AGROPu. Děkujeme strojvedoucímu za ochotu a trpělivost a loučíme se. Zcela nadšeni opouštíme areál a odjíždíme domů.

710.827-7 710.827-7 710.827-7 726.583-8 710.827-7 710.827-7 726.583-8 710.827-7 710.827-7 710.827-7 710.827-7 710.827-7 710.827-7 726.583-8 710.827-7 726.583-8 710.827-7

Díky Nickovi se zase podařila skvělá akce. Jeho schopnosti jsou nedozírné a nápady nevyčerpatelné. Byl to velmi příjemně strávený čas. i počasí nám přálo. Při odjezdu už se začínaly valit mraky. Takže jsme to stihli tak akorát. Za odměnu vezeme Nicka na nádraží do Slatiňan, kde s ním čekáme až přijede vlak do Užhorodu - místa jeho přechodného bydliště. Loučíme se a těšíme se na další akci která už je naplánována.

WebDesign - © VB