KLUB PŘÁTEL ZELENÉHO SERGEJE

Motor 12V 170DR

Použití:

Používá se k pohonu kolejových motorových vozidel a lokomotiv s hydraulickým nebo elektrickým přenosem. Naftový motor 12V 170DR pohání hydraulickou převodovku, s kterou je spojený pružnou spojkou. Řemenicí na přední straně motoru je poháněna dvojice kompresorů W 115/80. Na lokomotivy řady T334.0 byly dosazovány spalovací motory 12V 170DR III. a IV. série.

Popis:

Rychloběžný naftový, čtyřdobý vodou chlazený s přímým vstřikem paliva, uspořádaný jako dvanáctiválec. Válce jsou uspořádány do V pod úhlem 50° ve dvou řadách po šesti válcích s vrtáním 170 mm. Válce se číslují od přední strany (od kompresoru) motoru. Levá řada 1 až 6 a pravá strana 7 až 12 při pohledu od přední strany. Motor je pravotočivý, klikový hřídel se točí ve směru hodinových ručiček při pohledu na přední stranu motoru.

Motor se ukládá do motorového lože na patky motorové skříně. Na přírubě klikového hřídele na zadní staně motoru je namontována pružná spojka Holzet, která slouží ke spojení s hydrodynamickou převodovkou.

Část výkonu se dá odebírat z přední strany motoru, pro pohon dvou kompresorů W 115/80, každý na jedné straně motoru. Motor je vybaven odstředivým čerpadlem na chladící vodu, zubovým olejovým čerpadlem pro tlakové mazání ložisek, obtokovým čističem oleje a velkopovrchovým filtrem na olej.

Motor 12V 170DR Motorové lože Kompresor W 115/80

Skříň motoru:

Je litinová, bohatě žebrovaná. V horní části jsou plochy pro uložení bloků válců a ložiska pro vačkový hřídel. Ve spodní části je zavěšený klikový hřídel v 6-ti průběžných a jednom vodícím ložisku. Pánve ložisek jsou ocelové, s výstelkou z olovnatého bronzu. Pro rozvod mazacího oleje je do motorové skříně zalitá trubka, ze které se vrtáním rozvádí olej do hlavních ložisek vačkového hřídele. Ke skříni jsou přitažené 48 dlouhými šrouby bloky a hlavy válců.

V boční stěně motorové skříně jsou kruhové otvory pro kontrolu klikového hřídele. Otvory jsou zakryté víky. Vstřikovací zařízení se u motorů III.série skládá ze dvou vstřikovacích čerpadel, umístěných na konzolách na zadní straně motoru. U motorů IV.série jsou již čerpadla umístěna na bloku motorové skříně a je lehko přístupné.

Na zadní stěně jsou dva skříňové nálitky pro uložení náhonů vstřikovacích čerpadel. Na pravé straně je otvor s přírubou pro uložení vodního čerpadla. Zadní strana motorové skříně je pak uzavřena víkem, které kryje rozvodová kola.

Vstřikovací čerpadlo Vstřikovací čerpadlo

Olejová vana:

Uzavírá dolní část motorové skříně. Skládá se ze dvou částí a je vyrobena z hliníkové slitiny. Zadní část je zvětšena a tvoří nádržku na mazací olej. V této zadní části je uložené dvojité zubové olejové čerpadlo. Horní čerpadlo slouží pro chladící okruh a spodní pro mazací okruh.

Přední část olejové vany slouží k zachycení odstříknutého oleje. Obě části vany jsou bohatě žebrované kvůli lepšímu chlazení.

Klikový hřídel:

Zápustkový výkovek ze speciální oceli. Čepy jsou povrchově kalené a broušené. Klikový hřídel má 6 zalomení po 120°, na zadním konci je příruba na kterou je připevněná spojka. K vyvážení hřídele slouží šest protizávaží. Na zadním konci hřídele je rovněž nasazen pastorek pro pohon rozvodových kol. Na předním konci je namontovaná řemenice pro pomocné pohony.

Ojnice:

Zápustkové výkovky jsou vyrobeny z ušlechtilé ocele. Ojnice jsou dvojího provedení. Ojnice levé řady válců - hlavní - jsou delší a mají oka pro připojení kratších ojnic vedlejších, pro druhou řadu válců. Ocelová dvojdílná pánev ojnice má výstelku z olovnatého bronzu.

Do ok ojnic pro pístní čepy jsou zalisované pouzdra z olovnatého bronzu. Vrtáním v ojnici je přiváděn olej do dutého čepu a z něj je mazané dolní oko vedlejší ojnice.

Pístní čepy:

Jsou vyrobeny z cementační ocele, jsou cementované a kalené. Jsou pevně uloženy v pístech. Proti axiálnímu posunu jsou zajištěny pérovými kroužky.

Písty:

Kokilové odlitky z hliníko - křemíkové slitiny Lo-Ex, vyrobené podle zvláštních technických podmínek. Dno pístu tvoří spalovací prostor typu ČKD Hesselman. Písty mají celkem 6 pístních kroužků ze speciální šedé litiny, z nichž jsou 3 těsnící, 1 stírací s pracovní plochou válcovou přecházející v kuželovou a dva kroužky stírací s výřezy.

Ojnice motoru Píst motoru

Blok válců:

Pro každou řadu válců je vytvořen jeden blok válců, odlitý z šedé litiny. V bloku je uloženo šest kusů pouzder válců, jsou odstředivě lité ze speciální šedé litiny a tepelně zušlechtěné.

V blocích jsou vytvořeny vodní prostory pro chlazení vložek válců. Utěsnění vodního prostoru u vložek válců je provedeno v horní části bloků, vložením měděného těsnícího kroužku a v dolní části gumovým těsnícím kroužkem. Převod chladící vody z bloku válců do hlav je provedeno čtyřmi přechody pro každý válec. K utěsnění je použito gumových těsnících kroužků.

V horní části bloku válců je zalitá trubka, do které se přivádí odpad oleje od mazání horního rozvodu. Pro přívod tohoto oleje slouží dvě přechodky pro každý válec. Z bloku je olej odváděn do motorové skříně.

Hlava válce:

Pro každý válec je samostatná hlava válce odlitá z šedé litiny. Má dva sací a dva výfukové ventily, uprostřed je umístěn vstřikovací ventil s tryskou, která vyčnívá do spalovacího prostoru. K utěsnění spalovacího prostoru je na dolní ploše hlavy válce vytvořený nákružek, který dosedá do vybrání ve vložce válců a opírá se o měděný těsnící kroužek. Výškou tohoto měděného těsnění se nastavuje správná velikost kompresního prostoru.

Sací kanál ústí do vnitřního prostoru mezi bloky válců, tam je připojené sací potrubí, které přivádí vzduch od čističe vzduchu. Výfukový kanál ústí na vnější stranu motoru, kde je připojené výfukové potrubí. Pod přírubou výfukového potrubí je umístěn dekompresní ventil. Chladící voda se do hlav přivádí z bloku válce přes průchodky s gumovým těsněním a je odváděna na vnitřní straně hlavy válce.

Na vnitřní straně bloků válců, nad přírubou sacího potrubí, je přípojka pro přívod mazacího oleje k mazání horního rozvodu a přípojka pro odvod odkapu nafty od vstřikovacího ventilu.

Na horní ploše hlavy válce je uložený kozlík vahadel, který je vykovaný ze speciální ocele. V kozlíku jsou uložené vahadla, která působí přímo na ventily.

Hlavy válců jsou opatřené samonosnými kryty z hliníkové slitiny. Na krytu hlavy je výřez pro upevnění vstřikovací trubky.

Hlava válce - vrchní pohled Hlava válce - spodní pohled Blok válců Palivová tryska

Ventily:

Ventily jsou z chromniklové ocele. Jsou uloženy v litinovém vedení, které je zalisované do hlav válců. Každý ventil má dvě ventilové pružiny ze speciálního drátu, jehož povrch je broušený. Miska ventilových pružin je uchycená na ventilu pomocí dvojdílné vložky s kuželovou plochou. Ventily jsou jsou zajištěné proti případnému vpadnutí do válce pojistným kroužkem na dříku ventilu.

Ventil

Vačkový hřídel:

Je zhotovený z jednoho kusu, cementovaný a kalený. Uložen je v motorové skříni, v prostoru mezi bloky válců. Jeho vačky působí na ploché zdviháky ze speciálně tvrdé litiny.

Ovládání vahadel je provedeno pomocí zdvihacích tyčí, které se opírají o zdviháky ventilů, na které přímo působí palce vačkového hřídele. Vačkový hřídel je poháněn ozubenými koly se šikmým ozubením. Boky zubů jsou cementované a kalené. Rovněž pohon vačkového hřídele, vstřikovacích čerpadel, vodního odstředivého čerpadla, olejového čerpadla a regulátoru je proveden ozubenými koly. Ozubená kola jsou uložená na zadní stěně motorové skříně a zakrytá víkem z lehké slitiny.

Ozubená kola převodů jsou mazaná pomocí rozvodné trubky. Z té olej přes otvory vstřikuje přímo do záběru ozubených kol.

Vstřikovací čerpadla:

Motor má dvě samostatná vstřikovací čerpadla, typu PV velikosti B. U motorů IV. série jsou uložena na boku motorové skříně na konzolách uchycených k boční stěnám motorové skříně. U motorů III.série jsou vstřikovací čerpadla umístěna na konzole na zadním konci motoru.

Každé vstřikovací čerpadlo má šest vývodů na které jsou připevněny vstřikovací trubky, kterými je přivedena nafta k dvanácti vstřikovacím ventilům v hlavách válců. Náhon čerpadel je přes nastavitelnou pružnou spojku.

Vstřikovací čerpadlo Vstřikovací čerpadlo Vstřikovací čerpadlo

Regulátor:

Regulátor slouží k ovládání vstřikovacích čerpadel a je umístěn na zadní části motoru. Jedná se o mechanický odstředivý regulátor s hydraulickým zesilovačem. Přívod i odpad tlakového oleje motoru pod píst zesilovače je řízený šoupátkem ovládaným odstředivým regulátorem. Píst zesilovače ovládá pomocí pák a táhel regulační tyč vstřikovacích čerpadel.

Při poklesu tlaku mazacího oleje pod 0,9 kg/cm2 zastaví regulátor samočinně motor. Regulátor je výkonostní se stupňovitým stavěním otáček. Otáčky jsou zadávány elektricky, rovněž stopování motoru je provedeno elektricky. Součástí regulátoru je přeotáčková ochrana, která stopne motor při překročení nastavených otáček.

Regulátor výkonu Stavěč otáček

Sací potrubí:

Je odlité z hliníkové slitiny a skládá se ze dvou rozváděcích kusů pro každou řadu válců. Oba rozváděcí kusy jsou uložené v prostoru mezi oběma řadami válců a přírubami uchycené k jednotlivým hlavám válců.

U lokomotiv vyráběných v SMZ a TSM se změnil systém potrubí sání motoru. Nově se nasává vzduch z vnějšího okolí, mimo prostor strojovny.

Výfukové potrubí:

Pro každou řadu válců je namontované na vnějších stranách motoru sběrné výfukové potrubí. Je svařené z ocelových plechů. Z důvodů dilatace a zjednodušení montáže je potrubí dělené. Skládá se ze dvou částí, každý díl pro 3 výfukové otvory. V místech spojů je utěsněné těsnícími kroužky.

Obě výfukové trubky jsou svedeny do výfukového tlumiče, umístěného na přední stěně kabiny pod kapotou. U lokomotiv vyráběných v SMZ a TSM byl instalován nový větší tlumič výfuku.

Olejový okruh:

Je rozdělen do dvou větví - chladící a mazací. Pro chladící okruh slouží horní sekce olejového čerpadla, která nasává teplý olej z horní části vany, protlačuje ho olejovým chladičem a po jeho ochlazení ho vrací do odděleného prostoru v dolní části vany.

Pro mazací okruh slouží dolní sekce čerpadla, které nasává z odděleného prostoru ochlazený olej a protlačuje ho přes olejové plnoprůtokové čističe oleje. U III.série jsou to 4 kusy uložené mimo motorovou skříň, typu Z 75 HEFA. U motoru IV.série je to jen jeden plnoprůtokový velkopovrchový olejový filtr, typu F 251.50. Odtud je olej odváděn trubkou do motorové skříně a olej je protlačován mazacím okruhem motoru.

U motorů III.série je v bloku motorové olejové vany lamelový jemný čistič typu F 470-V2, který je napojen na potrubí od přetlakového ventilu na čerpadle mazacího okruhu. U motorů IV.série je na přetlakové potrubí, z mazacího čerpadla, napojen velkopovrchový jemný filtr typu F 201.50, samostatně uložený vně motoru.

Vstřikovací čerpadla mají vlastní mazání, které není spojené s olejovým okruhem motoru.

Olejový chladič Olejový filtr

Olejové čerpadlo:

Je zubové, dvojité. Poháněné je od rozvodu kuželovým soukolím a svislým hřídelem uloženým v konzole, která je uchycená na zadní straně motoru.

Odvzdušňovací a dolévací víčka:

K odvzdušňování prostoru klikového mechanismu v motorové skříni slouží víčka na boku motoru. Odvzdušňovací víčko opatřené hrdlem slouží pro dolévání oleje do motoru. Hrdlo je uzavřeno víčkem, s otvory pro odvzdušnění a vložkami zabraňujícími unikání oleje z motoru.

Dolévací hrdlo

Vypouštění oleje:

K vypouštění oleje slouží zátka v olejové vaně. Výpustný otvor je proveden tak, aby bylo možno připojit potrubí pro mechanizované vypouštění oleje.

Stav oleje:

Množství oleje v olejové vaně motoru se kontroluje měrkou, která je umístěna na nálitku na boku motoru. Na měrce je vyznačena minimální a maximální hladina oleje.

Měrka oleje

Vodní okruh:

Vodní čerpadlo nasává ochlazenou vodu a protláčí ji rozváděcím potrubím do dvou bloků válců. Zde je voda rováděna k jednotlivým vložkám, které přímo chladí. Čtyřmi převodkami s gumovým těsněním je voda převedena do hlav válců. Z hlav válců je horká voda z horní části motoru odváděna trubkami do chladiče.

Vodní čerpadlo:

Vodní odstředivé čerpadlo tvoří samostatný celek, u motorů III.série bylo jen jedno čerpadlo, uložené na boku motoru. U motorů IV.série jsou již dvě vodní odstředivá čerpadla umístěná na zadním čele motorové skříně.

Těleso čerpadla a jeho víko jsou odlitky z šedé litiny. Jedná se o jednostupňové čerpadlo s centrálním vtokem. Je poháněno čelním soukolím se šikmým ozubením od rozvodových kol. Odvodnění a odvzdušnění čerpadla se provádí přes vodní potrubí motoru.

Palivový okruh:

Motorová nafta je nasávána dopravním čerpadlem z palivové nádrže do do dvojitého palivového filtru typu FD 3 C 1 P, umístěného na zadní straně motoru. Palivové filtry jsou dva, každý pro jedno vstřikovací čerpadlo. Z něj je vedena spojovací trubkou do jednotlivých vstřikovacích čerpadel, typu PV 6 B 10L 635e a PV 6B 10P 235e, které pod vysokým tlakem dodávají palivo k vstřikovacím ventilům typu VN 125 S 140, ve kterých jsou uchyceny vstřikovací trysky typu DO 150 S 825. Přebytečné palivo od vstřikovacích trysek je zaveden do spojovací trubky a tou se vrací zpět do palivové nádrže.

Nafta z druhé strany vstřikovacích čerpadel je vedená trubkou do pomocné sběrné nádrže nad motorem anebo u motoru IV.série do spodní sběrné pomocné nádrže tak, aby nedocházelo k zavzdušnění vstřikovacích čerpadel.

U motorů III.série jsou vstřikovací čerpadla umístěna na konzolách na zadní straně motoru. Palivové filtry jsou umístěny dole vedle motoru.

U motorů IV.série jsou již čerpadla umístěna na bloku motorové skříně a palivové filtry, po dvou kusech na zadní straně motoru.

Palivový filtr Dopravní čerpadlo Palivový filtr

Start motoru:

Startování je provedeno pomocí dynamostartéru. V případě startu je napájen z akumulátorové baterie a funguje jako motor. Po rozběhu motoru slouží jako nabíjecí dynamo.

Dynamostartér

Měření otáček:

Jsou snímány pomocí tachoalternátorku, který je umístěn na přední straně motoru a je poháněn vačkovým hřídelem. Skutečné otáčky lze sledovat na otáčkoměru, který je umístěn na řídícím pultu v kabině strojvedoucího.

Tachoalternátor

Hlavní technické údaje motoru 12V 170DR lokomotivy T334.0
Počet válců 12 do V
Směr točení pravotočivý
Jmenovitý výkon 302 kW (410 k) při 1360 ot/min
Maximální výkon 332 kW (451 k) při 1360 ot/min
Otáčky motoru 700 - 1360 ot/min
Průměr válce 170 mm
Zdvih pístu - hlavní ojnice 190 mm
- vedlejší ojnice 197 mm
Celkový zdvihový objem 52,62 l
Kompresní poměr 1:16
Kompresní tlak 38 - 42 kp/cm2
Maximální tlak ve válci 88 kp/cm2
Pořadí vstřikování 1; 12; 2; 11; 4; 9; 6; 7; 5; 8; 3; 10
Teplota vody - normální 65° - 75°C
- maximální 85°C
Teplota oleje - normální 75° - 85°C
- maximální 95°C
Obsah vody v motoru 65 l ± 15%
Obsah oleje v motoru 60 kg ± 15%
Tlak mazacího oleje - maximální 5 kp/cm2
- minimální (volnoběh) 2 kp/cm2
Mazací olej OA-M9AD
Startování elektrické spouštěce
Váha motoru cca 2 500 kg

Prameny:

  • Technické podmínky motoru 12 V 170 DR
  • Popis motoru motoru 12 V 170 DR

WebDesign - © VB