KLUB PŘÁTEL ZELENÉHO SERGEJE

Historie řady T334.0 v Jihlavě

Lokomotivní depo Jihlava patřilo roku 1965 v rámci obvodu Bratislavské dráhy mezi středně velká depa s celkem 75 přidělenými vozidly. Z tohoto stavu ovšem byla jen jedna motorová lokomotiva T211.0108 a sedm motorových vozů řady M131.1. Jinak další stav lokomotiv tvořily jen parní lokomotivy.

První motorová lokomotiva T211.0108 byla předána do depa Jihlava již 21.února 1961 z depa Leopoldov. Pro svoje shodné ovládání s motorovými vozy M131.1 nevyžadovala žádného výcviku strojvedoucích a byla nasazena na výkon II.výtopenské zálohy, tedy posun s popelovými vozy, posun v lokomotivní správkárně a přistavování vozů s uhlím k vykládce.

Jak ovšem pokračoval rychlý vývoj a výroba motorových lokomotiv ČKD pro potřeby správy ČSD, hlavně v náhradě parních lokomotiv na posunu, nastal i čas jejich náhrady v depu Jihlava. Jako další stroj pro posun, ovšem o něco větším výkonu, byla začátkem července 1965 předána do depa Jihlava z výroby Lokomotivky ČKD Praha nová motorová lokomotiva T334.0087. Její nasazení do provozu se ovšem setkalo s prvními technickými problémy (motor či hydrodynamická převodovka), ale personálně nebyl v obsazení turnusu problém, neboť část strojvedoucích již disponovala zkouškami na hydrodynamický přenos výkonu (na lokomotivy T444.1 či motor.vozy M240.0).

Takto byly první dva motorové stroje depa Jihlava T211.0108 a T334.0087 nasazeny v turnusové skupině D01 na dva posunovací výkony. Prvním výkonem byla I.výtopenská záloha (turnus 24 hodin) depa Jihlava pro T334.0087 a druhý výkon byla denní posunovací II.záloha správkárny (pouze denní výkon 10 hodin) pro T211.0108. Provozní situace však byla poněkud jiná. Motorová lokomotiva T211.0108 byla více času přesouvána do strojové stanice Polná a pokud byla v Jihlavě nebyla na výkon správkárenské zálohy vůbec nasazována a byla odstavena v záloze.

Tímto byla na výkon I.výtopenské zálohy nasazena parní lokomotiva 423.088 a na výkon II.výtopenské - správkárenské zálohy (v údobí let 1965 až 1968) byla nasazena motorová lokomotiva T334.0087. Pokud tato byla v opravě nebo prohlídce, byla na výkon II.výtopenské zálohy nasazena jedna ze záložních parních lokomotiv 423.040 nebo 423.0101.

T334.087 u zauhlovacích skládek

Na počátku 70-tých let při pravidelném podzimním zvýšení nákladní vozby na lokálce byla do Polné přesouvána posilová lokomotiva T211.0108 z Jihlavy. Lokomotiva T211.0108 depa Jihlava vykazovala dosti malé provozní využití s velkým podílem odstavení do zálohy. Podle nařízení PO Brno - oddělení lokomotivního hospodářství zpracovalo LD Jihlava v březnu 1973 rozbor zálohovaných motorových lokomotiv, kde za I.čtvrtletí roku 1973 hlásilo u stroje řady T211.0 celkem 750 hodin v záloze depa. Hlavním důvodem tak vysokého odstavení bylo používání T211.0108 jen jako zálohy ve stroj.stanici Polná, popřípadě jako zálohy na výtopenský posun v LD Jihlava. Ani lokomotiva T334.087 na tom nebyla lépe a vykazovala za I.čtvrtletí 1973 až 788 hodin v záloze depa.

K odstaňování sněhové nadílky býval od roku 1965 na polenské lokálce nasazován tryskový motor z letounu MIG-15. Motor byl namontován na plošinový vůz, byl tlačen lokomotivou a tah proudového motoru odstraňoval sníh z kolejí. Dne 1.3.1970 došlo při tlačení vozu lokomotivou T334.087 k jejímu vykolejení. Příčinou byl velký protitlak tryskového motoru.

Od podzimní kampaňové přepravy roku 1972, se v Polné poprvé objevila motorová lokomotiva T334.087 z Jihlavy. Tato lokomotiva již pravidelně zajížděla do Polné, když zde byl naložen větší počet nákladních vozů, hlavně čtyřnápravových, které by ani dva vozy M131.1 neuvezly. Lokomotiva T334.087 jezdila do Polné (přijížděla z Jihlavy, obsazována strojvedoucími letmo) pro ucelené vozové zásilky nejen při kampaňové přepravě v měsících září až listopad, ale i po dobu celého roku, pokud byla avizována větší nakládka či vykládka.


Přehled maximálního zatížení lokomotiv a motorových vozů na trati Dobronín - Polná město
Úsek dráhy Dobronín - zastávka Polná - zastávka
Stoupání 18 promile - třída X 14 promile - třída VIII
Řada lokomotivy nebo vozu zatížení zatížení
M 131.1 50 tun 55 tun
T 211.0 130 tun 155 tun
T 334.0 (30r) 250 tun 350 tun

Roku 1974 proběhla větší změna provozu v Polné. Pro stávající problémy s odvozem ložených zásilek z Polné, kdy musela být přivolána pomocná motorová lokomotiva T334.087 z Jihlavy, bylo rozhodnuto o změně turnusových strojů.

Totiž dne 17. 2. 1974 byla motorová lokomotiva T211.0108 z depa Jihlava předána do depa Přerov a výměnou byla předána do Jihlavy druhá motorová lokomotiva T334.086. Takto již od dubna 1974 byla přesunuta do strojové stanice Polná lokomotiva T334.086 jako záložní, čímž byl stažen původní polenský záložní vůz M131.1262 do strojové stanice Velké Meziříčí.

Od nového jízdního řádu dne 26.května 1974 byl turnusový oběh strojové stanice Polná stále vypracován pro motorový vůz M131.1533 bez záložního vozu, kterým bývala lokomotiva T334.086. Právě neturnusovaná změna byla obsazení oběhu, kdy večerní vlaky 94325 až 94332 jezdila lokomotiva T334.086 s přívěsným vozem Blm. To bylo z důvodu, že u těchto podvečerních vlaků probíhala přeprava větší části nákladních vozů, kterou přes den nezvládl samotný motorový vůz. Lokomotiva T334.086 jezdila případně i přestavovací vlaky přes den, pokud byla větší nákladní zátěž.

Při opravě lokomotivy T334.086 byla výměnou posílána druhá jihlavská T334.087. Obě lokomotivy se na Polenské lokálce často střídaly a žádná z nich sem nebyla trvale přidělena.

T334.086 u Dobronína

Od května 1975 (zavedením nového grafikonu 1975/76) vstoupily v platnost nové podmínky provádění provozního ošetření, kde byly pro jednotlivé řady vozidel stanoveny nové kilometrické proběhy a časy na provedení provozního ošetření. Podle těchto zásad nesměl provozní ošetření lokomotivy provádět lokomotivní personál ale pouze jen pracovníci přípravářských čet. Ovšem jiné to bylo ve strojové stanici Polná, kde nebyl žádný dílenský personál. Takto byl v LD Jihlava pro vozy řady M131.1 určen kilometrický proběh mezi provozními ošetřeními, které vykonával v Polné pouze sám strojvedoucí.

Po stanovení nových podmínek údržby hnacích vozidel roku 1975 byly následně roku 1976 změněny i provozní normy hnacích vozidel před výjezdem z depa (příprava) a při odstavení hnacího vozidla v depu. Provozní normou byla určena od 28.února 1976 pro lokomotivu řady T334.0 přípravná doba 25 minut a odstavná doba 15 minut.

Doprava byla turnusově zajišťována motorovým vozem M131.1, při jeho opravě byla nasazována motorová lokomotiva T334.0086 s přípojným vozem BDlm.

V létě 1975 byl nedostatek pracovníků vlakových čet stanice Polná. Proto od června 1975 byla povolena vyjímka pro přestavovací vlaky - mohly být obsazeny pouze vlakvedoucím. Problém nastal v případě, že jezdila lokomotiva T334.0. Vlakvedoucí musel být na lokomotivě a revizi jizdenek ve vlaku prováděl průvodčí. Další komplikací bylo dodržování jízdních dob. Lokomotiva T334.0 měla stanovenou rychlost pouze 30 km/h a při objíždění v Dobroníně a Polné docházelo k narušení grafikonu. V Dobroníně tak docházelo ke zpožďování osobních vlaků do Jihlavy a Havlíčkova Brodu, které musely čekat než přijede osobní vlak z Polné.

K prvnímu omezení dopravy a výkonu vozidel na lokálce došlo od nového jízdního řádu dne 30.května 1976. Na trati Dobronín - Polná byla provedena redukce vlaků osobní dopravy a omezení jízd části vlaků v sobotu a neděli. Při redukci vlaků došlo i k snížení denního proběhu turnusového motorového vozu M131.1 z původních 213 kilometrů na 205 km za den. Ovšem tento motorový vůz ve dnech zvýšení nákladní přepravy nepostačoval výkonově na přepravovanou zátěž a musel být opět objednáván druhý motorový vůz jako postrkový, či případně posílána z Jihlavy lokomotiva řady T334.0.

Pokud měl polenský vůz M131.1533 motorovou prohlídku v denní době nebyl posílán z Jihlavy střídací vůz, jeho turnus převzala lokomotiva T334.086, která stála v Polné jako provozní záloha. To již byl jízdní řád sestaven tak, že při obratech vlaků v Dobroníně byly pobyty 6 až 10 minut (doba nutná na objetí vozu ve stanici), čímž bylo možno provádět případnou vozbu lokomotivu T334.0 s přípojným vozem. Nadále ovšem platilo pravidlo, že noční vlaky z Polné 94335-závěs 5907 / 14862-94336 do Jihlavy vedl vždy motorový vůz M131.1.

Ke změně dopravy na lokálce Dobronín - Polná došlo od nového jízdního řádu dne 22.května 1977, kdy byla provedena velká redukce vlaků osobní i nákladní dopravy a omezení jejich jízd v sobotu a neděli. U některých vlaků smíšených byla zrušena osobní doprava a vedeny jen jako vlaky nákladní. Současně byl zrušen noční výkon polenského vozu M131.1 na osobním vlaku až do Jihlavy a nově jezdil pouze na lokálce. Při redukci vlaků došlo i k velice silnému snížení denního proběhu turnusového motorového vozu M131.1 z původních 205 kilometrů jen na 130 km za den. Ovšem tento motorový vůz ve dnech zvýšení nákladní přepravy nepostačoval výkonově na přepravovanou zátěž a musel být objednáván druhý motorový vůz jako postrkový, případně posílána z Jihlavy lokomotiva řady T334.0.

Změna motorových vozů depa Jihlava byla na podzim roku 1977. Jelikož byly do depa Jihlava dodány koncem srpna z výroby čtyři nové motorové vozy řady M152.0, do strojové stanice Velké Meziříčí, mohly být zdejší vozy M131.1 uvolněny a přesunuty do jiných služeben. Z důvodu poruchy T334.0087 byl od začátku října 1977 přesunut do strojové stanice Polná, uvolněný vůz M131.1029 z Velkého Meziříčí.
   Již v říjnu roku 1977 se uskutečnily provozní zkoušky nového vozu M152.0 na trati Dobronín - Polná, ve srovnání s vozem řady M131.1, jelikož se předpokládalo nasadit vůz M152.0 do turnusu v Polné a původní vozy M131.1 odstavit do zálohy. V provozu osobní dopravy byl vůz M152.0 velice vhodný, ale pro vozbu nákladních vozů u přestavovacích vlaků se ukázal jako nevhodný, neboť trpěla hydromechanická převodovka (pro náročné táhlé stoupání z Dobronína). Lepší byl stále vůz M131.1 s mechanickou převodovkou. Tímto byly vozy řady M152.0 nasazovány do Polné pouze jako střídací vozidla při opravách turnusových vozů M131.1.

Začátkem roku 1978 byla v Polné umístěna lokomotiva T334.0087 a dva motorové vozy M131.1533 a M131.0289. Lokomotiva T334.0087 byla na večerně noční vozbu přestavovacích nákladních vlaků (od vlaku 94325 do ranního vlaku 24856) a případnou zvýšenou vozbu přes den. Takto při střídání strojvedoucích na ose v Polné (24854-94309 a 94324-94325), nový strojvedoucí na noční směnu si bral lokomotivu T334.0 a na denní směnu motorový vůz M131.1.

Tento postup a vozba T334.0 v noci byla prováděna pouze v případě zvýšené nákladní zátěže, jinak byla turnusově provozována vozem M131.1. Pokud byla lokomotiva T334.0087 stažena do Jihlavy, byla poslána druhá T334.0086.

Pro časté změny zátěže na lokálce do Polné a tím nutná výměna vozidel (M131.1 za T334.0) se rozhodlo depo Jihlava od nového grafikonu 1978/79 provést trvalou výměnu hnacích vozidel v stroj.stanici Polná na lokomotivu řady T334.0. Takto v den změny jízdního řádu 28.května 1978 byla provedena i změna turnusového přídělu, kde byla trvale zaturnusována jedna lokomotiva řady T334.0 na jednodenní oběh vozby všech přestavovacích a osobních vlaků do Dobronína. Takto měla být v Polné umístěna turnusově lokomotiva T334.0087 a dva motorové vozy M131.1365 a M131.1029 jako záložní. Ovšem jihlavské lokomotivy T334.0086 a 0087 se v Polné dost často střídaly.

Úpravou oběhů vlaků a jejich omezením ovšem stoupla turnusová potřeba v Polné na čtyři strojvedoucí. Za denního proběhu jen 154 km bylo provozní ošetření vozidla M131.1 (nebo T334.0) prováděno v Polné po ujetí 616 kilometrů, tedy jednou za čtyři dny a to mezi nočními vlaky 24858 - 24859 (ve skutečnosti v denní době v přestávce od 8 do 10 hodin). Ovšem pro krátkou dobu přestávky nebylo možné provést provozní ošetření M131.1 (T334.0) najednou a muselo být rozděleno podle vypracovaného technologického postupu na čtyři dny, čímž byly každý den v přestávce prováděny části úkonů ošetření.

Avšak provozní skutečnost v oběhu na lokálce byla jiná. Denní směnu od vlaku MPv 94303 až do vlaku MPv 94318 (nejede v Pá) / 94320 Pá, jezdil motorový vůz M131.1. Tento vůz v případě potřeby tahal i nákladní vozy z a do Polné. Noční směna byla nepravidelně obsazována motorovou lokomotivou T334.0087 s dvěmi přívěsnými vozy BDlm. Lokomotiva T334.0 jezdila noční vlaky od MOs 24853 až do ranního vlaku MPv 94302. Již ráno dělal (podle potřeby) denní vůz M131.1 s novým strojvedoucím, postrk vlaku MPv 94303 (vedený M131.1) do stoupání nad Polnou. V noční směně byla po posledním vlaku MOs 24862 (příjezd do Polné 23.25 hod) přestávka až do prvního ranního vlaku MOs 24851 (odjezd z Polné v 4.26 hod). Pokud však byla potřeba odvézt nebo přivézt z Dobronína nákladní vozy, od nočního manipulačního vlaku, byl ještě v grafikonu uveden jeden pár přestavovacích vlaků Pv 94321 / 94322 podle potřeby.

Z důvodu neschopnosti obou jihlavských rosniček T334.0086 i T334.0087 musela být po dobu bramborové kampaně zapůjčena do depa Jihlava náhradní lokomotiva. Jednalo se o stroj T334.0028 z depa Břeclav. T334.0028 byla v Jihlavě od 8.9. do 19.10.1978. I tato lokomotiva se objevila na polenské lokálce.


Oběh strojové stanice Polná (LD Jihlava)
platný od 28.května 1978 - turnus.skupina čís. D 40
Potřeba hnacích vozidel řady T334.0
Počet 1
Potřeba strojvedoucích 4
Průměrný denní proběh hn.voz. 154 km
Druh vlaků Os, Pv - přestavovací
Výkonné rameno Polná - Dobronín

Motorová lokomotiva T334.0 měla spolu s hydrodynamickou převodovkou zvláštní redukční-rychlostí převodovku, která umožňovala dva rychlostí režimy jízdy a to posun - 30 km/h a trať - 60 km/h. Při režimu posun měla lokomotiva nižší rychlost ale větší tažnou sílu. Proto byly v novém jízdní řádu lokálky Dobronín - Polná od 27. 5. 1979 stanoveny i rychlostní omezení. Většina vlaků MPv vedená T334.0 měla stanovenou rychlost 30 km/h s normativem zátěže 250 tun. Při vozbě osobních vlaků a v tratovém režimu převodovky T334.0 byla stanovena rychlost vlaku na 40 km/h a norma zátěže jen 50 tun.

Ve stavu strojové stanice Polná roku 1979 byla většinou lokomotiva T334.0087, která ovšem od 8.března 1979 byla neprovozní (oprava motoru) a tak byla za ni přesunuta 9.března do Polné T334.0086 z Jihlavy (vyjmuta ze stavu "zálohy dráhy" dne 9. 3. 1979). Po opravení si T334.0087 příliš dlouho nezajezdila neboť od 15.června do 29.září 1979 byla na dílenské opravě RS v ŽOS Zvolen.


Oběh strojové stanice Polná (LD Jihlava)
platný od 27.května 1979 - turnus.skupina čís. D 40
Potřeba hnacích vozidel řady T334.0
Počet 1
Potřeba strojvedoucích 4
Průměrný denní proběh hn.voz. 154 km
Druh vlaků Os, Pv - přestavovací
Výkonné rameno Polná - Dobronín

Od roku 1979 až do posledního roku provozu se situace po provozní stránce v Polné již neměnila. Turnusový oběh na vozbu osobních a přestavovacích vlaků do Dobronína byl úředně pro jednu lokomotivu řady T 334.0. Ovšem oběh denních vlaků vozil vůz M131.1365 a jako záložní vůz byl v Polné M131.1029. Oběh nočních vlaků zajišťovala lokomotiva T334.0087, pokud to bylo z hlediska nákladních výkonů potřebné.

Nasazení lokomotivy T334.0 do turnusu ve stroj.stanice Polná bylo výhodné z hlediska vozby (zvýšené nákladní zátěže) ale nikoliv po ekonomické stránce (spotřeba nafty). Právě při delším provozu lokomotivy T334.0 tato vykazovala měsíčně zvýšenou spotřebu paliva až o 50 % na rozdíl od motorového vozu M131.1 (vykazoval denní spotřebu jen 120 litrů). Takto lze doložit za I.čtvrtletí roku 1980 spotřebu nafty u polenské lokomotivy T334.0087:
- v lednu spotřebovala 7.350 litrů nafty (v provozu 30 dnů, tj průměrná denní spotřeba 245 l)
- v únoru spotřebovala 8.540 l nafty (27 dnů, tj. prům.denní spotřeba 316 l)
- v březnu spotřebovala 7.680 l nafty (v provozu 29 dnů, tj. prům.denní spotřeba 265 l)

Podle výkonů takto činila u lokomotivy T334.0 průměrná denní spotřeba nafty 275 litrů (v létě 230 l) a zbrojilo se v Polné vždy jednou za tři dny. Proto byla prováděna pravidelná výměna polenské lokomotivy T334.0087 za motorový vůz M131.1365 na denní výkon, aby se snížila spotřeba tolik hospodářsky sledované trakční nafty.

T334.086 nad Polnou T334.086 v Polné T334.086 v Polné

Při turnusové potřebě čtyř strojvedoucích byl jeden správcem strojové stanice - strojmistrem. Provozní ošetření vozidla T334.0 (nebo M131.1) bylo prováděno v Polné po ujetí 616 kilometrů, tedy jednou za čtyři dny a to mezi nočními vlaky 24856 - 24859 (ve skutečnosti v denní době v přestávce od 8 do 10 hodin). Ovšem pro krátkou dobu přestávky nebylo možné provést provozní ošetření T334.0 (M131.1) najednou a muselo být rozděleno podle vypracovaného technologického postupu na čtyři dny, čímž byly každý den v přestávce prováděny stanovené části úkonů ošetření.


Oběh strojové stanice Polná (LD Jihlava)
platný od 1.června 1980 - turnus.skupina čís. D 40
Potřeba hnacích vozidel řady T334.0
Počet 1
Potřeba strojvedoucích 4
Průměrný denní proběh hn.voz. 154 km
Druh vlaků Os, Pv - přestavovací
Výkonné rameno Polná - Dobronín

Změnou jízdního řádu 28.září 1980 došlo na lokálce ke zrušení nočního vlaku 24859/24862, čímž byl zkrácen proběh lokomotivy i výkon strojvedoucích. Nový denní proběh lokomotivy činil jen 142 kilometrů ale provozní ošetření se vykonávalo nadále jednou za čtyři dny a to po ujetí 568 kilometrů. Turnusová potřeba byla nadále čtyři strojvedoucí, ale musel provádět doplňující výkon jednou za 28 dnů v délce 16,50 hodin (původně jen 2,29 hodin), většinou na výtopenském posunu v Jihlavě.

Po celý rok 1980 byla uváděna ve stavu strojové stanice Polná v turnusové potřebě jedna lokomotiva řady T334.0 a v záložním stavu byl jeden motorový vůz řady M131.1. Takto byla v Polné evidována lokomotiva T334.0086 a vůz M131.1365.

T334.086 nad Polnou T334.086 v Polné T334.086 v Polné

Roku 1981 byla v Polné vedena v turnusu T334.0086 a v záloze M131.1365. Ale od III.čtvrtletí 1981 to byla v turnusu T334.0087 a v záloze byl od IV.čtvrtletí 1981 veden M131.1029. Do ukončení provozu strojové stanice Polná roku 1982 zde byla vedena v turnusu T334.0087 a v záloze M 131.1029.

Motorová lokomotiva T334.0086 byla od 9. do 17.4 a od 19. do 21.dubna 1981 zapůjčena pro vozbu pracovních vlaků Elektroúseku Jihlava (po dobu opravy jejich M131.2056) a tak po dobu měsíce dubna 1981 byla v Polné druhá jihlavská T334.0087.

Posledním turnusovým oběhem od 31.května 1981 došlo ve strojové stanici Polná ke snížení denního proběhu hnacího vozidla T334.0 (nebo M131.1) z 154 kilometrů na 139 km. Nadále však zůstala zachována turnusová potřeba čtyř strojvedoucích. Provozní ošetření vozidla T334.0 (nebo M131.1) bylo prováděno v Polné po ujetí 659 kilometrů, tedy jednou za pět dnů a to po posledním vlaku 24860. Oběh byl psán na lokomotivu T334.0087, ale ta jezdila jen noční vlaky. Denní oběh jezdil jeden ze dvou motorových vozů M131.1365 nebo M131.1029. Pokud nebyla v Polné ani jedna z T334.0, jezdily oba motorové vozy ve dne i veškerou nákladní dopravu.

A teď k posledním letům existence strojové stanice Polná. Již začátkem roku 1980 byly realizovány první kroky k zastavení osobní železniční dopravy na trati Dobronín - Polná a její převedení na silniční autobusovou dopravu. Takto se stalo, že od dne 31.května 1981 platil poslední jízdní řád s osobní dopravou na trati Dobronín - Polná a to o proti minulému roku poněkud zredukovaný. Pro představu posledního grafikonu je zde popis počtu a vozby vlaků podle sešitového jízdního řádu. Jednalo se o osobní vlaky MOs čísel 24851 až 24856 (vlaky 24857 - 24860 jezdily jen v pracovní dni a v sobotu), které byly vedeny (úředně) lokomotivou řady T334.0 a měly stanovenou rychlost 40 km/h. Dále byly přestavovací vlaky s přepravou cestujících MPv čísel 94301 až 94322. Přičemž vlaky 94313 / 94314 jezdily v pracovní dni, vlaky 94317 / 94318 nejezdily v pátek, a místo nich jely v pátek vlaky 94320 / rušící 94319. Přestavovací vlaky měly stanovenou rychlost 35 km/h nebo 30 km/h.


Oběh strojové stanice Polná (LD Jihlava)
platný od 31.května 1981 - turnus.skupina čís. D 40
Potřeba hnacích vozidel řady T334.0
Počet 1
Potřeba strojvedoucích 4
Průměrný denní proběh hn.voz. 139 km
Druh vlaků Os, Pv - přestavovací
Výkonné rameno Polná - Dobronín

Skutečný provoz strojové stanice Polná v posledním grafikonu do května 1982 byl následující. Turnusově byl na vozbu denních přestavovacích vlaků nasazen motorový vůz M131.1365. Jako záložní vůz stál v remíze odstaven vůz M131.1029. Záložní vůz dělal v pracovní dni ráno (po střídání strojvedoucích) postrk přestavovacímu vlaku MPv 94303 do stoupání nad Polnou (podle potřeby). Noční směnu přestavovacích vlaků (pokud to bylo přepravně nutné) od MPv 94317 až do ranního MPv 94302, jezdila motorová lokomotiva T334.0087. Po příjezdu tohoto ranního vlaku z Dobronína se lokomotiva odstavila do remízy. Pokud byly vlaky na lokálce vedeny lokomotivou T334.0 byl na konci tohoto vlaku (za nákladními vozy) zařazen jeden či dva přívěsné osobní vozy BDlm.

Dva motorové vozy M131.1365 a M131.1029 se během dne objevovaly společně i na přestavovacích vlacích. Aby se nemusela použít lokomotiva T334.0087, nebo pokud tato byla v Jihlavě, jezdily dva motorové vozy M131.1 veškerou vozbu i noční přestavovací vlaky. Pokud byl v Polné vykládán písek z vozů Sa, byla vždy tato vozová zásilka přivážena lokomotivou T334.0 z Dobronína. Vyložené vozy po vykládce písku, byly z Polné odváženy postupně, nebo jezdil vpředu jeden motorový vůz M131.1 a druhý vůz byl na postrku.

Motorové vozy M131.1 a lokomotiva T334.0 byly ze strojové stanice Polná posílány na měsíční prohlídky a opravy do depa Jihlava. Pokud byl jeden z vozů M131.1365, M131.1029 v Jihlavě, byl výměnou posílán do Polné střídací vůz, což byl hlavně M131.1005 z Velkého Meziříčí. Pokud byla polenská zelená T334.0087 poslána do Jihlavy na prohlídku, byla výměnou posílána do Polné druhá jihlavská T334.0086. Když nebyla poslána, musel převzít celodenní turnus motorový vůz M131.1365, přičemž při větší zátěži mu vypomáhal záložní motorový vůz M131.1029.

Poté co na jaře roku 1981 již bylo známo, že od nového jízdního řádu dojde k zastavení osobního provozu na trati do Polné, postupně klesal počet cestujících. Přesto byly ranní a odpolední dělnické vlaky do Dobronína a Polné vždy plně obsazené a jezdily ve složení motorový vůz M131.1 a jeden přívěsný vůz BDlm.

Den 22.května 1982 byl posledním dnem provozu osobní dopravy na místní dráze Dobronín - Polná. Ve strojové stanici Polná již byly jen dva motorové vozy M131.1365 a M131.1029. Motorová lokomotiva T334.0087 byla začátkem května stažena do Jihlavy a takto oba motorové vozy M131.1 zajišťovaly i nákladní dopravu přestavovacími vlaky.

Dne 22.května 1982 v 20.46 hodin definitivně skončila osobní doprava na trati Dobronín - Polná. Následující den 23.května 1982 (neděle), byly z Polné odvezeny oba motorové vozy M131.1365, M131.1029 a dva přívěsné vozy BDlm do Jihlavy.

Obě lokomotivy T334.0086 a 0087 v depu Jihlava příliš dlouho nezůstaly. Až do května 1983 byla turnusována jedna ze dvou jihlavských rosniček na výtopenském posunu, kde ji již dne 4.března 1983 nahradila nově předaná lokomotiva T212.0063 z LD Břeclav. Ovšem lokomotiva T334.0086 byla 6.května 1983 předána do depa Brno Maloměřice. Tam ji z Jihlavy následovala i druhá T334.0087 dne 8.června 1983. Tímto lze den 8. 6. 1983 označit jako konec provozu třínápravových lokomotiv řady T334.0 v depu Jihlava.

Provoz lokomotiv řady T334.0 na Polenské lokálce a v depu Jihlava nebyl tak zcela bezproblémový. Z důvodu konstrukce tohoto vozidla, bylo několik částí hnacího agregátu náchylných k mnoha závadám. I když samotný třínápravový pojezd umožňoval dobré jízdní podmínky, přesto při průjezdu malými oblouky nekvalitního svršku docházelo občas k vykolejení. Nebyla nouze i o zlomené pružnice, zlomené torzní vzpěry nápravových převodovek či zlomená vahadla vypružení. Nejporuchovějším celkem lokomotivy T334.0 byl naftový dvanáctiválcový motor 12V170DR a hydrodynamická dvouměničová převodovka.

Neschopnosti lokomotivy T334.0 pro uvedené závady se od roku 1975 stávaly téměř týdenní záležitostí s následným nutným vykrýváním turnusu záložními stroji. Depo Jihlava mělo ve stavu dva stroje T334.0086 a 087, z nichž do roku 1980 byla turnusována jedna lokomotiva na výkon výtopenského posunu a druhá byla záložní, ovšem umístěná ve stroj.stanici Polná. Takto se na Polenské lokálce objevovaly oba stroje střídavě podle toho, která byla provozní.

První velké provozní problémy s T334.0 LD Jihlava nastaly roku 1975, kdy od 1.února do 5.listopadu byla neprovozní T334.0086 pro opravu hydrodynamické převodovky (čekání náhradních dílů). Roku 1976 byla neprovozní T334.0087 od 1.května do 15.září pro čekání na opravu naftového motoru (nebyly náhradní díly). Roku 1977 byla opět neprovozní T334.0087 od 10.ledna do 15.května tentokráte pro poruchu hydrodynamické převodovky (čekala na přistavení do dílen).

Opravdovým vrcholem neschopností jihlavských rosniček se stal rok 1978, kdy se provozní stav depa musel řešit i výpomocí jiným strojem. Od 1.září do 16.října 1978 byla z provozu odstavena polenská T334.0087 (oprava hydrodynamické převodovky) ale od 6.září byla odstavena z provozu (praskliny náprav) i druhá T334.0086, která byla od 1.listopadu do 20.prosince trvale neprovozní (čekání na opravu vadných dvojkolí - Lok. T334.0086 převedena podle dps.č. 301 SSD Olomouc z 11.12.1978 do neprovozního stavu dnem 1. 11. 1978 na základě žádosti FMD Lok.hosp.Praha č. 606 z 11.11.1978 a to do dne zahájení opravy vadných dvojkolí). Odstavení obou rosniček bylo ve velmi nevhodnou dobu, neboť probíhala podzimní bramborová kampaň a jiná velká lokomotiva neměla na trati do Polné povolenou přechodnost.

Takto musela být od 8.září do 19.října 1978 do depa Jihlava zapůjčena lokomotiva T334.0028 z depa Břeclav, která se již od 9.září objevila v Polné na vozbě přestavovacích vlaků. Od 17.října 1978 byla opět provozní jihlavská T334.0087, čímž byla nasazena na kampaňovou přepravu v Polné a T334.0028 byla vrácena do Břeclavi.

T334.0087 byla od 15.června do 29.září 1979 na dílenské opravě RS v ŽOS Zvolen (převzata do stavu LD Jihlava 1.října). Od prosince 1979 byla druhá lokomotiva T334.0086 přistavena do opravy RS v dílnách Zvolen, která ovšem byla od 6.března 1980 přerušena pro nedostatek ozubených kol do nápravových převodovek, čímž byla její oprava dokončena až v květnu 1980.

Další faktor který ovlivňoval nasazování lokomotiv T334.0 na polenské lokálce byla spotřeba nafty. Pravidelná náhrada lokomotivy T334.0 v denní směně motorovým vozem řady M131.0 znamenala značnou úsporu paliva. Při plném celodenním turnusu spotřebovala T334.0 v průměru 275 litrů nafty. Oproti tomu motorový vůz M131.0 pouze 150 litrů nafty. Proto byla často v denních směnách nahrazována T334.0 motorovým vozem M131.1 i při nízkém doběhu nákladní zátěže.


Příklad spotřeby nafty T334.0087 za I. čtvrtletí 1980
Měsíc Celková spotřeba Denní spotřeba
leden 7350 litrů 245 litrů
únor 8540 litrů 316 litrů
březen 7680 litrů 265 litrů

Prameny:

  • Richard Cila - 100 let místní dráhy DOBRONÍN - POLNÁ 1904-2004
  • Richard Cila - Historie místní dráhy DOBRONÍN - POLNÁ III.díl - Vozební služba
  • Richard Cila - Provoz motorových lokomotiv řady T 458.1 a 714 v lokomotivním depu JIHLAVA

WebDesign - © VB