KLUB PŘÁTEL ZELENÉHO SERGEJE

Mobilní posunovací zařízení MPZ-40 a MPZ-40M

Zajímavou rekonstrukcí prošlo několik lokomotiv řady T334.0. Podle výrobní dokumentace brněnské firmy AMTECO byla rekonstrukce realizována v JLS Jihlava. Vznikla tak technologická vozidla využívaná pro posun v průmyslových závodech. Takto vzniklá posunovadla dostala označení MPZ40 a MPZ40M.

Použití

MPZ40 je určeno pro technologický posun na průmyslových vlečkách při nakládce a vykládce, přechod na dráhy celostátní a regionální je, s výjimkou přepravy (za zvláštních opatření), zakázán. Dojezd je omezen napájecím kabelem. Vozidlo lze ovládat z několika míst podle skutečné potřeby provozovatele nebo pomocí dálkového ovládaní DOS 2000. Dálkové ovládání výrazně zvyšuje možnost kontroly posunované soupravy, tím se zvyšuje i bezpečnost. U posunovadel se zdrojem stlačeného vzduchu - kompresorem - lze pneumaticky ovládat klapky vozů Wap, což usnadní vykládku vozů.

Označování a barevné provedení

U prvních dvou posunovadel vyrobených firmou AMTECO bylo ponecháno původní označení lokomotiv - T334.0928 a T334.0578. Později byly oba stroje přeznačeny na MPZ40M. Další posunuvadla již byla z výroby označována jako MPZ40 a MPZ40M.

Na posunovadla s označením MPZ40 byly dosazeny nové kapoty. U ostatních rekonstrukcí již byly ponechány kapoty původní - označení MPZ40M.

Posunovadla T334.0928, T334.0578, MPZ40M.004 a MPZ40M.005 byla opatřena stříbrným nátěrem. Na bocích kabiny byly černé čtverce. Nátěr dotvářely žluté pruhy a trojúhelníky. Všechna další MPZ40M již dostávala firemní nátěr Českomoravského cementu - zelená s bílým pruhem. Při opravách a rekonstrukcích v ČMKS Jihlava pak postupně tento nátěr obdržela všechna dříve vyrobéná posunovala. Posunovadla MPZ40 mají modrou barvu se žlutými pruhy.

Od roku 1998 je vyráběno provedení s kompresorem W115/80 a dálkovým ovládáním. Vzduch je používán při vykládce vozů Wap. V roce 2006 je provedena varianta s kompresorem 3DSK100.

MPZ40 MPZ40M - stříbrný nátěr MPZ40M - firemní nátěr

Popis

Z původní lokomotivy T334.0 se využívá především podvozek s nápravovými převodovkami. Osazena zůstala i hydrodynamická převodovka. Na vozidlech MPZ40M zůstaly i původní kapoty. Na posunuvadla MPZ40 byly dosazeny kapoty nové.

Jako balasty jsou použity svařené plechové kvádry naplněné betonem. Oba balasty jsou umístěny pod kapotami. V kabině je pak umístěna hlavní pohoná jednotka a pomocné systémy.

Hydrodynamická převodovka Balast Pohoná jednotka

Jako hlavní pohon je použit asynchronní elektromotor o výkonu 15kW. Ten je přes šnekovou převodovku spojen s původní hydrodynamickou převodovkou. Na spojovací hřídeli, mezi hydrodynamickou převodovkou a převodovkou šnekovou, je upevněno ozubené kolo. Toto kolo pohání řetězem pomocnou převodovku navíjecího bubnu, z kterého se odvíjí přívodní elektrokabel.

Motor a převodovka Spojovací hřídel Pohon bubnu

Zastavení posunuvadla zajišťuje mechanická bubnová brzda. Ta je umístěna na spojovací hřídeli mezi převodovkou a elektromotorem. Funkci bubnové brzdy zajišťuje elektrohydraulický přístroj řady EP. Ve společném tělese přístroje se nachází elektromotor, který poháni oběžné kolo čerpadla. To vytváří hydraulický tlak který ovládá píst. Ten je spojen se zdvižnou tyčí, která prochází víkem přístroje. Pohyb zdvižné tyče je přenášen přes pákoví s pružinami na dvoučelisťovou brzdu. Je-li motor napájen vysune se zdvižná tyč a brzda se povolí. Při ztrátě napájení dojde ke ztrátě hydraulického tlaku a pružiny přitáhnou čelisti brzdy. Tento systém zároveň umožňuje zvýšení bezpečnosti - při ztrátě napájení vozidla dojde k zabrždění posunovadla.

Bubnová brzda Přístroj řady EP Pákoví a čelisti

K zajištění odstaveného vozidla je určena ruční brzda. Je zde využit původní systém lokomotivy. Pouze část ovládací kliky byla zjednodušena a umístěna do nového držáku.

Vozidlo je vybaveno přepínáním pozičních světel podle směru jízdy. Pohyb soupravy je signalizován pomocí zvonku a blikajícím majákem. Zároveň jsou v celé délce pojezdu MPZ osazeny elektrické houkačky, které akusticky upozorňují na pohyb vozidla.

Napájení posunovadla je zajištěno z rozvaděče pomocí zásuvky 3x400V. Kabel jehož maximální délka je 250 metrů je navíjen na buben. Pomocné kladky zajišťují bezproblémové navíjení a odvíjení kabelu. Buben je poháněn řetězem přes pomocnou převodovku. Sběrací kroužky na bubnu zajišťují elektrické napájení motoru.

Buben elektrokabelu Ruční brzda Pomocná kladka

Na několik posunovadel byl osazen kompresor W115/80 společně s jímkou 150 litrů, druhou variantou je dosazení kompresoru 3DSK100 s jímkou 500 litrů. Pohon kompresoru zajišťuje třífázový elektromotor. Chod kompresoru zajišťuje tlakový spínač. Vypnutí kompresoru lze provést dálkovým ovládaním. U varianty s kompresorem bylo zároveň dosazeno dálkové ovládání od firmy TRS Pardubice.

Kompresor W115/80 Kompresor 3DSK100 Jímka

Ovládání

Pro obsluhu zařízení se instaluje elektrický rozvaděč ke kterému je posunovadlo připojeno pomocí zásuvky. Připojení pomocí zásuvky umožňuje snadné odpojení a přesun na jiné pracoviště. Vlastní obsluha je prováděna pomocí tlačítek VPŘED a VZAD z ovládacího panelu rozvaděče nebo z pultu velína. V těsné blízkosti ovládacích tlačítek je osazeno tlačítko bezpečnostního vypínání s hřibovým ovladačem. Další bezpečnostní vypínač MPZ se nachází na dveřích rozvaděče uvnitř posunovadla.

U vozidel s dálkovým ovládáním se k obsluze používá přenosný dálkový ovladač. Pohyb vozidla je pomocí tlačítek VPŘED a VZAD. Přepínačem lze zapínat kompresor.

Dálkové ovládání

Souprava radiového dálkového ovládání DOS-2000 je mikroprocesorově řízený komunikační systém, k bezdrátovému řízení a pracuje v kmitočtovém pásmu 450 MHz. Umožňuje řízení zařízení nalézajícího se v dohledu obsluhy.

Základními díly standardní soupravy jsou přenosný ovladač, přijímač a vnější prutová anténa. Přijímač je namontován v rozvaděči posunovadla. K přenosu povelů na posunovadlo slouží několik relé, jejich výstupní kontakty jsou vyvedeny do připojovacího konektoru. Na přijímači je umístěn vypínač a LED diody indikující stav zařízení.

Ovladač je z rázuvzdorného plastu. Obsahuje vysílač s vnitřní anténou, elektroniku přenosu povelů a trvale zabudovaný akumulátor. Stav nabití akumulátorů je za provozu kontrolován, blížící se vybití je signalizováno sirénkou. Jako příslušenství se dodává nabíječka.

Ovladač je proveden pro řízení v ruce. Rozšířená část ovladače je určena pro řídicí prvky - tlačítko STOP, dvě tlačítka VPŘED a VZAD, přepínač pro ovládání KOMPRESORu. Ve spodní úzké části je umístěn vypínač ovladače. Zapnutí napájení je indikováno pomalu blikající LED vedle spínače.

Stlačením červeného tlačítka STOP okamžitě zruší všechny předchozí funkce a uvede posunovadlo do klidu. Další manipulace na ovladači zůstává bez odezvy, na přijímači je tento stav indikován blikáním červené LED. K obnovení funkce dojde po vypnutí a novém zapnutí přijímače v rozvaděči posunovadla.

Ovladač DO Přijímač DOHlavní technické údaje posunovadel MPZ40 a MPZ40M
Rozchod 1435 mm
Uspořádání dvojkolí C
Průměr dvojkolí 1 000 mm
Délka přes nárazníky 9 440 mm
Největší šířka 3 070 mm
Nejmenší poloměr projížděného oblouku 80 m
Hmotnost 43 150 kg +3% -1%
Provozní rychlost 0,72m/h
Převozní rychlost 40 km/h
Nominální tažná síla 40 kN
Maximální zátěž 480 t
Maximální délka pojezdu 250 m
Maximální sklon 5 ‰
Provozní napětí 3x400V
Výkon motoru 15 kW

Prameny:

  • Prospekt JLS Jihlava
  • Popis DOS 2000 - TRS Pardubice

WebDesign - © VB