KLUB PŘÁTEL ZELENÉHO SERGEJE

Dodávky T334.0 pro ČSLA

První motorové lokomotivy T334.0 určené pro potřeby ČSLA byly vyrobeny v rámci I. výrobní série v závodě ČKD Lokomotivka-Sokolovo v Libni v roce 1962. Tři lokomotivy - T334.0519, T334.0520 a T334.0521 - byly dodány 17.5.1962 do VÚ 3992 v Pardubicích. U tohoto vojenského útvaru byly zpočátku deponovány všechny motorové lokomotivy určené pro potřeby železničního vojska.

V roce 1964 vyrobilo ČKD Praha, oborový podnik, závod TATRA Smíchov další lokomotivu - T334.0577. Rosnička byla dodána 01.09.1964 do VÚ 1550 Heřmanův Městec. Další dva stroje - T334.0622 a T334.0623 byly armádě předány dne 18.6.1965. Ze čtvrté výrobní série obdržela armáda další dvě lokomotivy T334.0710 a T334.0711. 24.3.1966 byly obě předány do VÚ 3992 Pardubice.

V ČKD Praha tak bylo vyrobeno 8 lokomotiv řady T334.0 pro Československou armádu. Lokomotivy byly opatřeny khaki nátěrem bez pruhů.

V průběhu roku 1966 se výroby lokomotiv T334.0 ujímají Strojarske a metalurgické závody v Dubnici nad Váhom. Československá armáda přišla na řadu v roce 1967. VÚ 3992 Pardubice obdržel dvě nové lokomotivy T334.0815 a T334.0816. V následujícím roce 1968 obdržela armáda velkou dodávku v počtu 7 kusů. Šest lokomotiv - T334.0829, T334.0830, T334.0837, T334.0838, T334.0839 a T334.0840, putovaly do Pardubic a T334.0831 byla určena pro VÚ 1901 Olomouc.

V roce 1968 byla v Dubnici, z důvodů přechodu na zbrojní výrobu, ukončena výroba lokomotiv. Zdejší továrna tedy vyrobila pro ČSLA celkem 9 lokomotiv řady T334.0.

Od roku 1969 se už lokomotivy T334.0 vyrábějí v národním podniku Turčianské strojárne Martin. V tomto roce obdržela ČSLA šest lokomotiv. T334.0873 pro VÚ 3992 Pardubice, T334.0874 pro VÚ Nováky, T334.0875 pro VÚ Týniště nad Orlicí, T334.0876 pro VÚ 5728 Trenčín, T334.0891 a T334.0892 obě pro VÚ 3992 Pardubice. Tím byly dodávky pro Československou armádu ukončeny.

Celkem tedy armáda obdržela v období od roku 1962 do 1969 23 lokomotiv řady T334.0. Byly nasazovány u vojenských útvarů a především u železničního vojska, kde byly používány pro všechny výkony. Lokomotivy železničního vojska byly často přemisťovány podle potřeby. V roce 1986 obdržela armáda nové lokomotivy T466.2 a proto byly některé T334.0 stahovány k VÚ 3992 Pardubice. Později bylo několik strojů odprodáno do průmyslových podniků. Například T334.0521 byla v roce 1986 prodána do cementárny Králův Dvůr. Smutnější osud potkal T334.0519 a T334.0830, které byly v roce 1986 zrušeny. Podobný osud měl potkat i další lokomotivy této řady. Vzhledem k tomu, že u armády nebyly prostředky pro nákup nových lokomotiv, byl přijat socialistický závazek udržet lokomotivy T334.0 v provozu další tři roky. V tomto období však již lokomotivy hrály pouze druhořadou roli na montážních a demontážních základnách. Některé rosničky byly pronajímány průmyslovým podnikům. Například T334.0815 byla dlouhodobě pronajata do Masokombinátu Martinov. Vojenští strojvedoucí zároveň obsluhovali podniky Prefa a Potraviny Třebovice a zajížděli do stanice Ostrava - Třebovice.

V roce 1988 byly všechny lokomotivy T334.0 u ČSLA přeznačeny dle UIC. Socialistický závazek z roku 1986 byl vzorně splněn a lokomotivy se dožily zrušení železničního vojska v roce 1993. Několik lokomotiv bylo v rámci rozdělení federace v roce 1993 předány na Slovensko.

Zajímavý osud potkal lokomotivu 710.622 (exT334.0622). Byla odprodána do Srbska firmě Kombinovani prevoz, d.o.o. Zde byla nasazována v traťové službě a vozila uhelné vlaky do elektrárny Novi Sad ve dvojici s lokomotivou 710.603-2.

Lokomotiva 710.622-2 v Bělehradě Barevné schema ČSLA Lokomotiva 710.673-5


T334.0 dodané ČSLA
číslo lokomotivy UIC výr. číslo rok výroby dodána do VÚ poslední zjištěný stav
T334.0519 - 5176 1962 ČKD VÚ 3992 Pardubice zrušena (1986)
T334.0520 710.611-5 5177 1962 ČKD VÚ 3992 Pardubice  
T334.0521 710.612-3 5178 1962 ČKD VÚ 3992 Pardubice Cementárna Králův Dvůr (1994)
T334.0577 710.614-9 5760 1964 ČKD VÚ 1550 Heř. Městec VÚ 3992 Pardubice (1994)
T334.0622 710.622-2 6390 1965 ČKD VÚ Náměšť n. O. VÚ 6369 Bechyně (1993)
T334.0623 710.623-0 6391 1965 ČKD VÚ 3755 Bohuslavice (1993)
T334.0710 710.622-2 6664 1966 ČKD VÚ 3992 Pardubice Slovensko (1994)
T334.0711 710.623-0 6665 1966 ČKD VÚ 3992 Pardubice VÚ 3992 Pardubice (1994)
T334.0815 710.651-1 0548 1967 SMZ VÚ 3992 Pardubice VÚ 3992 Pardubice (1994)
T334.0816 710.652-9 0549 1967 SMZ VÚ 3992 Pardubice VÚ 3992 Pardubice (1994)
T334.0829 710.654-5 0572 1968 SMZ VÚ 3992 Pardubice VÚ 3992 Pardubice (1994)
T334.0830 710.655-2 0573 1968 SMZ VÚ 3992 Pardubice zrušena (1986)
T334.0831 710.656-0 0574 1968 SMZ VÚ 1901 Olomouc Slovensko (1993)
T334.0837 710.658-6 0580 1968 SMZ VÚ 3992 Pardubice VÚ 3992 Pardubice (1994)
T334.0838 710.659-4 0581 1968 SMZ VÚ 3992 Pardubice VÚ 3992 Pardubice
T334.0839 710.676-8 0582 1968 SMZ VÚ 3992 Pardubice Slovensko (1994)
T334.0840 710.677-6 0583 1968 SMZ VÚ 3992 Pardubice Slovensko (1994)
T334.0873 710.675-0 416-00 020 1969 TSM VÚ 3992 Pardubice Slovensko (1994)
T334.0874 710.674-3 416-00 021 1969 TSM VÚ Nováky VÚ 3992 Pardubice (1994)
T334.0875 710.672-7 416-00 022 1969 TSM VÚ Týniště n. O. VÚ 3992 Pardubice
T334.0876   416-00 023 1969 TSM VÚ 5728 Trenčín
T334.0891 710.663-6 416-00 038 1969 TSM VÚ 3992 Pardubice VÚ 3992 Pardubice (1994)
T334.0892 710.664-4 416-00 039 1969 TSM VÚ 3992 Pardubice VÚ 3992 Pardubice (1994)

Prameny:

  • Železniční magazín 7/97
  • Železnice 4/94

WebDesign - © VB