KLUB PŘÁTEL ZELENÉHO SERGEJE

Dodávky T334.0 pro Maďarsko

V roce 1967 a 1968 Strojarske a metalurgické závody v Dubnici nad Váhom vyrobily 10 kusů lokomotiv T334.0 pro maďarské průmyslové podniky. Lokomotivy byly dodány s určitými úpravami podle požadavků zákazníka. Úpravy spočívaly zejména v tom že na nich byla instalována vzduchotlaká brzda systému Knorr, užívaná na maďarských kolejových vozidlech. Upraveny byly i ovládací pulty. Lokomotivy byly dodány pod označením DH01 až DH10. Ovšem po dodání byly všechny lokomotivy přeznačeny podle maďarského způsobu - A26.026 až A26.035. Na lokomotivy byly dosazeny nové tabulky s označením, ale zároveň byly ponechány i původní tabulky.

Ovládací pult A26.103 Ovládací pult A26.103 Měřící přístroje A26.103

V roce 1970 byla do Maďarska dodána ještě jedna lokomotiva pod označením DH11. Ta byla vyrobena v Turčianských strojárnach Martin. Dodána byla do podniku Rába Györ. I tato lokomotiva byla přeznačena podle maďarského značení na A26.103.

A26.103 v JLS

V letech 1975 až 1978 byly stroje A26.031 a A26.032 předány z Papíripar Dunaújváros do Timföldgyár Alumina Almásfüzitő. Zde se tedy zvýšil počet z původních pěti na sedm lokomotiv. V roce 1997 byly tři lokomotivy - A26.029, A26.031 a A26.032 - zrušeny. Všechny tři zrušené stroje byly odkoupeny na náhradní díly do ŽOS Zolen. Zbylé čtyři stroje jsou odstaveny v uzamčené hale (2001).

Další rosničky v Nyékládháza Kavicsbánya potkal podobný osud. A26.033 byla zrušena v roce 1992 a A26.035 potkal stejný osud v roce 2000. Nejlépe dopadla A26.034, která prodělala v roce 1997 remotorizaci. Zástavba nového motoru Ganz Jendrassik XII JV 170/240 si vyžádala zvýšení kapot a dokonce prodloužení hlavního rámu lokomotivy.

Stejně i lokomotiva A26.103 prošla remotorizací a byl na ni dosazen motor Ganz. Na přelomu roku 1999 a 2000 byla tato lokomotiva opravena v JLS Jihlava a odeslána zpět do podniku Rába Györ.

Z jedenácti dodaných lokomotiv řady A26 jsou v provozu pravděpodobně pouze dva stroje.

A26.103 na zkušební jízdě A26.103 na zkušební jízdě A26.103 již u zákazníka A26.103 a M43 1037 A26.103 a M43 1037 Oprava A26.103


T334.0 dodané do Maďarska
číslo lokomotivy Maďarské ozn. výrobní číslo rok výroby dodána
DH01 A26.026 0550 1967 SMZ Timföldgyár Alumina Almásfüzitő
DH02 A26.027 0551 1967 SMZ Timföldgyár Alumina Almásfüzitő
DH03 A26.028 0552 1967 SMZ Timföldgyár Alumina Almásfüzitő
DH04 A26.029 0553 1967 SMZ Timföldgyár Alumina Almásfüzitő
DH05 A26.030 0554 1967 SMZ Almásfüzitö Timföldgyár
DH06 A26.033 0565 1967 SMZ Kavicsbánya Nyékládháza
DH07 A26.034 0566 1968 SMZ Kavicsbánya Nyékládháza
DH08 A26.035 0567 1968 SMZ Kavicsbánya Nyékládháza
DH09 A26.031 0568 1968 SMZ Papíripar Dunaújváros
DH10 A26.032 0569 1968 SMZ Papíripar Dunaújváros
DH11 A26.103 42500001 1970 TSM Györ Rába

Prameny:

  • Dráha 10/01

WebDesign - © VB