KLUB PŘÁTEL ZELENÉHO SERGEJE

Jízdy v SaZ Sázava

26. - 27.6.1999

V sobotu a neděli 26.- 27.6.1999 pořádal KPKV Brno jízdy na vlečce SaZ Sázava. Této akce jsme se účastnili i my s naší T334.0896.

V sobotu 26. června jsme odjeli z Dobronína, kde jsme se účastnili výstavy veteránů, do žst. Šlapanov, kde jsme přibrali lokomotivu 716.510-3 z ČEPRA a společně jsme pak odjeli do Sázavy. Po příjezdu do žst. Přibyslav jsme přejeli na vlečku SaZ Sázava a ještě před odjezdem zvláštního vlaku odjeli do areálu v Sázavě. Tady jsme se domluvili se správcem vlečky další podrobnosti na nedělní ježdění. Padl sice návrh, aby jsme ještě odvezli jeden pár vlaků do Přibyslavi a zpět. Ale protože jsme s tím nepočítali, odmítli jsme. Vlaku se tedy ujala 716.510-3. Před odjezdem jsme ještě namontovali na vůz Blm opravený komínek.

716.510-3 a T334.0896 Waršava 232 Výstava v SaZ Sázava

V neděli 27. června jsme po příchodu do areálu SaZ nachystali lokomotivu a po příjezdu 716.510-3 s prvním vlakem, jsme se ujali vozby dalších párů vlaků. Frekvence cestujících byla stejná jako v sobotu a to malá, nebo spíše žádná. Vlakový personál byl stále v přesile proti cestujícím. Ráno snad údajně vezli až 7 cestujících a na zpět přivezli dva. Tento mladý pár se po prohlídce místního vrakoviště lokomotiv alespoň povozil v drezíně Waršawa 232 a zkusil si přehazovat výměnu. Nám se je podařilo nalákat na prohlídku rosničky a dokonce si zakoupili i pohled s razítkem. Sami nám potvrdili, že se o jízdách dozvěděli náhodou až v neděli. Byli to také jediní cestující, které jsme vezli nazpět do Přibyslavi. Tady jsme se v pauze mezi vlaky zabavili opravou dveří u vozů Blm. Zpět jsme vezli jednu tříčlenou rodinu, která však měla zpáteční jízdenku již od rána.

V areálu SaZ jsme provedli velký posun a seřadili jsme vedle sebe všechny tři přítomné lokomotivy V60. Shodou okolností jsou všechny tři podle výrobních čísel po sobě (18105, 18106 a 18107). Po skončení fotografování jsme se vydali na oběd do Technikova hostince.

T334.0896 nad kostelíkem v Sázavě T334.0896 - Přibyslav T334.0896 - Přibyslav

Na trať jsme vyrazili s menším spožděním a jako naschvál na nás čekalo 9 platících cestujících. Bohužel se stále více potvrzovalo, že o jízdách nikdo neví. Reklama byla v tomto případě silně podceněna.

Po nastoupení asi pěti cestujících jsme vyrazili zpět. Rosnička nám však opět připravila překvapení. Po ujetí asi 1km jsme zůstali stát. Stopl se motor. Bohouš a Láďa ihned vyrazili do strojovny. Vše se však zdálo v pořádku, problém byl totiž v naftě. Pravděpodobně díky zaneseným sítkům na čerpadlech, se do motoru dostávalo málo paliva. Celá oprava trvala asi 20 minut. Chataři měli alespoň pěkné představení, také jeden lehce společensky unavený cestující, mimochodem strojvedoucí z Brna, měl nějaké nepříjemné poznámky. Po ujetí dalších cca 4km nás čekalo další překvapení. Rosnička se ve stoupání dostala do skluzu a samozřejmě že zrovna nešly písečníky. Nezbylo tedy nic jiného než aby je Bohouš s Láďou nahradili. Vylezli tedy za jízdy na ochozy a snažili se sypat písek všemi možnými způsoby na koleje. Po pár desítkách metrů se lokomotiva chytla a další jízda již proběhla bez problémů.

V Sázavě jsme se seřadili na odjezd zpět domů a podle jízdního řádu jsme, samozřejmě opět bez cestujících vyjeli dolů s tím, že soupravu vyveze zpět místní T444.1516. U Přibyslavi jsme se dostali do pěkné bouřky. Po 17 hodině si nás v žst. Přibyslav vyzvedl drážní strojvedoucí, který nás měl zaúkol dopravit zpět do Jihlavy. Konečně přestalo pršet. V rosničce byla spousta vody, která nám natekla přes gumy v oknech. Dokonce i poklopy na střeše protékala voda, takže jsme si ověřili, že voda teče i do kopce. Nejsmutnější na tom byl ten fakt, že tekly jen ty okna na kterých byly nové gumy. Ve 2035 jsme dorazili do Jihlavy.

Máme tedy za sebou další dvě akce. V Sázavě, nebýt zpestření v podobě drobných problémů s lokomotivou na trati a prosakování vody přes okna na stanoviště, bylo by ježdění s prázdnými vozy téměř bez cestujících nudnou záležitostí. Prostě katastrofální akce. Alespoň, že ta první akce v Dobroníně dopadla podle zájmu veřejnosti dobře. Vrcholem všeho jsou prohnilé dveře do kabiny, ze kterých po odpadnutí posledního kousku rzi vyteklo několik litrů vody. To tedy znamená další práci navíc.

WebDesign - © VB