KLUB PŘÁTEL ZELENÉHO SERGEJE

T334.0896

Vyrobena : TURČIANSKÉ STROJÁRNE národní podnik MARTIN
Rok výroby : 1970
Tovární číslo : 416 00043

Motorová lokomotiva T334.0896 byla vyrobena v lokomotivce Turčianské strojárne n.p. Martin roku 1970. Z výroby byla zakoupena národním podnikem Benzina Praha pro vlastní dopravu. Byla umístěna na vlečku Státních hmotných rezerv ve Střelicích u Brna. Zde lokomotiva T334.0896 zůstala ve vlečkové dopravě až do roku 1998. V roce 1994 se změnil název firmy na ČEPRO - České produktovody a ropovody, a.s. Praha, referát dopravy Roudnice nad Labem. Podle nových předpisů ČD - UIC byla roku 1996 přeznačena na 710.896-2.

T334.0896 u původního majitele Benzina Střelice

Dne 16. dubna 1998 byla lokomotiva 710.896-2 předána z firmy Čepro a.s. Střelice do JLS - Jihlavská lokomotivní společnost s.r.o. Jihlava. Zprvu byla určena pro rekonstrukci na lokomotivu řady 711. Jelikož bylo dostatek jiných vhodných lokomotiv řady T334.0 zůstala odstavena v dílnách JLS Jihlava.

19. června 1998 vzniká nápad tuto lokomotivu připravit na oslavy 100. let místní dráhy Kostelec - Třešť - Telč. Původní záměr byl tuto lokomotivu pouze vyčistit a uvést do vystavovatelného stavu, ale vzápětí jsme se rozhodli stroj zprovoznit a hlavně opatřit novým nátěrem. Po dohodě s JLS nám byla lokomotiva dána k dispozici a zároveň přislíbena materiálová pomoc s tím, že náš klub lokomotivu bezplatně opraví.

Tento záměr se po značném úsilí podařilo úspěšně dokončit a lokomotiva dostala nový lak. I nadále se, za podpory firmy JLS, na lokomotivě pokračovalo v rekonstrukčních pracech a její údržbě. Podařilo se kompletně zrenovovat stanoviště strojvedoucího, představek s chladícími bloky, provést revizi podvozku a spoustu dalších drobností a nezbytných oprav. Na renovaci, opravě a údržbě byly odpracovány stovky hodin a to vše ve vlastním volnu členů klubu. Svým dílem přispěla i celá řada pracovníků z JLS a za to jim patří naše poděkování.

T334.0896 v novém kabátě Zrenovované stanoviště

29.9.1998 byly dohodnuty podmínky pronájmu rosničky mezi JLS a firmou KRONOSPAN. Lokomotiva byla umístěna v malé topírně na místo dnes již neexistující T211.1607. A právě na vlečce firmy KRONOSPAN bylo možno 710.896-2 občas spatřit když zaskakovala za místní 740.713-3.

T334.0896 na vlečce KRONOSPAN T334.0896 na vlečce KRONOSPAN

V prosinci 2003 byla 710.896-2 dlouhodobě pronajata do pražské firmy Mitas. Zde lokomotiva strávila přes dva roky. Na vlečce jezdila bez vetších závad a oprav. Koncem dubna 2006 ukončila 710.896-2 svoje působení ve firmě Mitas a.s. Praha a následoval její návrat zpět do Jihlavy. V průběhu května se rozběhla jednání o jejím prodeji a počátkem června se tak naplnil její další osud. Rosnička byla prodána kolínské firmě. A tak nevyhnutelně nadešel den kdy jsme se s naší rosničkou nadobro rozloučili.

710.896-2 na vlečce MITAS 710.896-2 před odjezdem z Jihlavy

WebDesign - © VB