KLUB PŘÁTEL ZELENÉHO SERGEJE

Vývoj řady T334.0

Vývoj dieselhydraulické lokomotivy

V roce 1955 byl vznesen ze strany ČSD a československého průmyslu požadavek na dodávku motorových lokomotiv nižších výkonů vhodnou pro posun a traťovou službu, o výkonu asi 400k. Tyto nové stroje měly nahradit parní lokomotivy řad 422.0 a 423.0. Vývoje se ujal Národní podnik ČKD Praha. Bylo zpracováno řešení, které vycházelo z použití vodou chlazeného naftového motoru ČKD typu 12 V 170 DR o výkonu 410k a hydrodynamické převodovky vlastní konstrukce.

Vzhledem ke kritickému nedostatku mědi rozhodlo ministerstvo dopravy a Státní plánovací komise, že bude preferován přenos hydrodynamický. Aby bylo možno v praxi odzkoušet vhodnost navrhované koncepce byly v roce 1957 vyrobeny dvě prototypové lokomotivy T304.001 a T306.0501. Obě lokomotivy měly shodnou konstrukci - naftový motor 12 V 170 DR a hydrodynamickou převodovku H 350 L1 se dvěma měniči. Prototyp lokomotivy řady T304.0 měl být určen pro vyzkoušení na tratích ČSD a druhý T306.0 s měl být vyzkoušen na vlečkách průmyslových závodů. Od roku 1958 byly obě lokomotivy v provozu na továrních vlečkách závodů ČKD Sokolovo a Slévárny. T306.0501 pak ještě sloužila na vlečce Karborundum Benátky nad Jizerou.

Vývoj lokomotivy T324.0

S využitím poznatků z provozu obou prototypů, se zřetelem na provozní požadavky ČSD a průmyslu a na možnost exportu byl v roce 1956 zahájen vývoj dieselhydraulické lokomotivy o výkonu 400k s určením pro posun a s možností úpravy pro úzký rozchod. Hlavní parametry nové lokomotivy byly stanoveny podle požadavků ministerstva dopravy, zahraničního obchodu, dolů a rudného průmyslu. V průběhu čtvrtého čtvrtletí roku 1956 byl zpracován projekt lokomotivy, který byl 18.1.1957 schválen. V průběhu prvního pololetí roku 1957 byla zpracována konstrukční dokumentace. Tak vznikl v roce 1959 prototyp nové moderní třínápravové lokomotivy T324.0 s naftovým motorem 12 V 170 DR, hydrodynamickou převodovkou typu H 350 L1, kombinovanou s mechanickou dvoustupňovou redukční a reverzační skříní a uspořádáním pojezdu soustavy C.

Výroba T334.0

Po vyhodnocení zkušebního provozu lokomotivy T324.001 v roce 1960 bylo rozhodnuto o pokračování vývoje, který vyustil ve výrobu lokomotiv řady T334.0. U této nové lokomotivy byla oproti T324.0 zvýšena rychlost, použit shodný naftový motor ale nová hydrodynamická dvouměničová převodovka typu H 350 Lr s novou redukční a reverzační skříní.

V létě roku 1961 se v ČKD rozbíhá výroba prototypů T334.001 a T334.0501. Lokomotiva T334.001 byla dokončena v září 1961 a dne 30.9.1961 vykonala technicko bezpečnostní zkoušku na trati Kralupy - Roudnice. Již v říjnu 1961 byla lokomotiva T334.001 vystavena na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Dne 7.10.1961 byla tato lokomotiva předána do provozu na ČSD a to do depa Kolín. Ovšem již 18.10.1961 je předána do depa Bratislava.

Do konce roku 1961 byla ještě dokončena tzv. ověřovací série v počtu 9 kusů. Pak se již plně rozběhla sériová výroba lokomotiv která trvala až do 1973. Celkem bylo vyrobeno necelých 600 lokomotiv řady T334.0. Hlavními odběrateli lokomotiv řady T334.0 se staly ČSD a naše i zahraniční průmyslové podniky.

T334.001 veletrh 1961

Vývoj lokomotivy T335.0

Z úspěšné koncepce řady T334.0 vycházela nová lokomotivní řada T335.0. Na tomto projektu se pracovalo v 60-tých letech v ČKD, spolu s přesunem výroby lokomotiv T334.0 z ČKD do SMZ Dubnica nad Váhom, byla přesunuta i výroba těchto nových lokomotiv. V roce 1966 byly vyrobeny tři lokomotivy s označením T335.001, T335.002 a T335.003. Byly vybaveny přeplňovaným motorem K 12 V 170 DR a hydromechanickou převodovkou SRM. V září 1966 byla T335.001 vystavena na strojírenském veletrhu v Brně. K sériové výrobě těchto lokomotiv však nedošlo.

Rekonstrukce T334.0

V součastnosti již lokomotivy T334.0 prakticky neslouží svému účelu a pomalu mizí. Ovšem několik lokomotiv této řady posloužilo jako základ pro rekonstrukce. Podvozky byly využity pro rozsáhlou rekonstrukci na řadu 711. V roce 1995 proběhla v ŽOS Nymburk rekonstrukce a z lokomotivy T334.0571 se stává 711.001-8 s motorem LIAZ M 1.2 B 640 a elektrickým přenosem výkonu. Stejné rekonstrukce probíhají na Slovensku, ovšem pod označením řady T334.1.

Další variantou rekonstrukcí se stala řada 711.7 s motorem Caterpillar 3406 DITA. První takto rekonstruovaná lokomotiva byla dokončena v červnu 1997 v JLS Jihlava s.r.o. Na Slovensku je tato řada vyráběna v ŽOS Zvolen pod označením T314.1.

V červenci roku 2000 byly rekonstrukce rozšířeny o řadu 711.5 s motorem LIAZ M 1.2C M640. i tato lokomotiva byla provedena v JLS Jihlava s.r.o.

Koncem roku 2001 byla v JLS Jihlava dokončena další z rekonstrukcí, tentokrát na řadu 711.8 s motorem Caterpilar 3406 a elektrodynamickou brzdou.

V roce 2003 byla provedena zajímavá úprava lokomotivy 710.738-0 v ŽOS Bubny s motorem VOLVO PENTA.

Další rekonstrukcí využívající základ z lokomotiv T334.0 je mobilní posunovací zařízení MPZ40 a MPZ40M. Rekonstrukce byly prováděny v JLS Jihlava s.r.o ve spolupráci s firmou AMTECO Brno.

Prameny:

  • B. Jankovský a J. Zderčík - Motorové lokomotivy T324.0 a T334.0
  • Dráha 7/96
  • Železniční magazín 7/97
  • Svět železnice 2/03

WebDesign - © VB