KLUB PŘÁTEL ZELENÉHO SERGEJE

Výroba řady T334.0

VHJ ČKD Praha, závod ČKD Sokolovo, Praha - Libeň

V libeňském závodě ČKD Sokolovo byla v létě roku 1961 zahájena výroba prvních dvou prototypů - T334.001 a T334.0501. Lokomotiva T334.001 byla dokončena v září 1961 a dne 30.9.1961 vykonala technicko bezpečnostní zkoušku na trati Kralupy - Roudnice. Již v říjnu 1961 byla lokomotiva T334.001 vystavena na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

Do konce roku 1961 byla ještě dokončena tzv. ověřovací série v počtu 9 kusů (T334.002-005 a T334.0501-505). Pak se již plně rozběhla sériová výroba lokomotiv která trvala až do 1973. Celkem bylo vyrobeno necelých 600 lokomotiv řady T334.0. Hlavními odběrateli lokomotiv řady T334.0 se staly ČSD a naše i zahraniční průmyslové podniky.

V letech 1962 - 1963 proběhla výroba první série (T334.006-037 a T334.0506-545) a části druhé série (T334.038-045). Z kapacitních důvodů byla ke konci roku 1963 výroba lokomotiv řady T334.0 přesunuta na Smíchov.

ČKD Praha, oborový podnik, závod TATRA Smíchov

Od začátku roku 1964 byla výroba přesunuta do závodu Tatra Smíchov, který se stal v roce 1963 součástí ČKD Praha. Zde byla dokončena druhá série (T334.046-058 a T334.0546) a vyrobena celá třetí (T334.059-076 a T334.0572-694) i čtvrtá série (T334.078-090 a T334.0695-736). Výroba lokomotiv T334.0 byla v ČKD z kapacitních důvodů ukončena na jaře 1966. Výroba spolu s výrobní dokumentací byla předána na Slovensko.

V obou podnicích ČKD bylo v letech 1961 až 1966 vyrobeno ve čtyřech sériích 325 lokomotiv. Z tohoto množství bylo 89 kusů pro ČSD (T334.001-076, 078-90); 5 pro TSS (T334.0723, 725, 729, 730, 731); 138 kusů pro náš průmysl (T334.0501-505, 509-515, 522-527, 545, 546, 547, 562, 571, 572, 578, 579, 581-601, 624-694, 712-722, 724, 726, 727, 728, 732-736) a Československá armáda odebrala 8 kusů (T334.0519, 520, 521, 577, 622, 623, 710, 711).

Na export bylo vyrobeno 71 lokomotiv pro Německo (T334.0508, 516, 517, 528-533, 538-541, 548-561, 563-570, 580, 602-621, 695-709), 4 kusy pro Rumunsko (T334.0518, 542, 543, 544) a zvláštností byl export 10 lokomotiv do Indie na rozchod 1676 mm (T334.0506, 507, 534-537, 573, 574, 575, 576).

Lokomotiva s číslem T334.077 však nebyla vyrobena vůbec. Toto inventární číslo bylo u ČSD přiděleno již vyrobené lokomotivě. Jednalo se o lokomotivu T334.0595 (v.č.6360), která byla v březnu 1965 dodána do TMS + ZNZZ Hradec Králové. V květnu 1965 byla odprodána na ČSD do LD Česká Třebová. Číslo lokomotivy T334.0595 již zůstalo neobsazeno.

Strojarske a metalurgické závody v Dubnici nad Váhom

V roce 1966 přechází výroba z ČKD na Strojárske a metalurgické závody v Dubnici nad Váhom, kde zůstává do konce roku 1968. V SMZ bylo celkem vyrobeno 140 rosniček. Pro naše průmyslové podniky bylo dodáno 89 lokomotiv (T334.0737-796, 818-828, 832-835, 841-853); 20 kusů pro ostatní odvětví ČSD (T334.0797-814, 817 a 836); 9 kusů odebrala Československá armáda (T334.0815, 816, 829-831, 837-840). Pro Maďarsko bylo vyrobeno 10 lokomotiv (DH01-10) a 13 strojů pro Indii na rozchod 1676 mm (DH1001-1013).

Hlavní náplní dubnické továrny byla zbrojní výroba a z kapacitních důvodů byla na konci roku 1968 ukončena produkce lokomotiv T334.0. Opět došlo ke stěhování výroby do dalšího podniku.

Turčianské strojárne Martin, národní podnik

Od roku 1969 se lokomotivy T334.0 vyráběly v Turčianských strojárnách v Martine. Odtud rosničky vyjížděly až do roku 1973. Vyrobeno bylo celkem 131 strojů. Pro ostatní ovětví ČSD bylo vyrobeno 16 strojů (T334.0091-099, 863, 864, 926, 927, 934, 935, 936); 6 jich obdržela Československá armáda (T334.0873-876, 891, 892) a pro průmysl bylo připraveno 108 lokomotiv (T334.0854-862, 865-872, 877-890, 893-925, 928-933, 937-974). Na export do Maďarska byla dodána 1 lokomotiva (DH11).

Lokomotivy T334.0 se vyráběly od roku 1961 až do roku 1973, kdy byla jejich výroba definitivně ukončena. Celkem bylo vyrobeno necelých 600 lokomotiv této řady. Hlavními odběrateli lokomotiv řady T334.0 byly naše průmyslové podniky a ČSD. Z celkového množství bylo 89 lokomotiv pro ČSD a 41 lokomotiv pro ostatní ovětví ČSD, průmysl odebral 334 kusů a Československé armádě bylo dodáno 23 vozidel. Další stroje byly exportovány na průmyslové vlečky v NDR - 71 lokomotiv, do Maďarska - 11 lokomotiv, do Rumunska - 4 lokomotivy a 23 lokomotiv do Indie na rozchod 1676 mm.

V pozdějších letech byly některé lokomotivy dodané do NDR odprodávány zpět do Československa. Zde našly uplatnění v našich průmyslových závodech.

Prameny:

  • Dráha 7/96
  • Železniční magazín 7/97
  • Svět železnice 2/03

WebDesign - © VB