KLUB PŘÁTEL ZELENÉHO SERGEJE

1998

V páték 19.6.1998 vzniká nápad lokomotivu 710.896-2 připravit na oslavy 100. let místní dráhy Kostelec - Třešť - Telč. Původní záměr byl tuto lokomotivu pouze vyčistit a uvést do vystavovatelného stavu, ale vzápětí jsme se rozhodli stroj zprovoznit a hlavně opatřit novým nátěrem. Po dohodě s vedoucím provozu JLS nám byla lokomotiva dána k dispozici a zároveň přislíbena materiálová pomoc s tím, že náš klub lokomotivu bezplatně opraví. Teď už nestálo nic v cestě a mohli jsme se dát směle do díla.

25.6.1998 byl proveden zkušební start, obhlídka lokomotivy a zhodnocení jejího technického stavu. Po obhlídce jsme začali plánovat postup prací. Největší dilema vzniklo při hledání zeleného odstínu. Po porovnání fotek, dokumentů, časopisů a sloupané barvy se vzorníkem barev jsme si odhlasovali odstín svěže zelená. To zároveň vedlo k prvnímu neoficiálnímu názvu klubu: KLUB UNAVENÝCH PŘÁTEL SVĚŽE ZELENÉHO SERGEJE. Připojovalo se k nám hodně nadšenců, ale jak se dalo čekat zájem urychleně upadal, jakmile se začalo jednat o práci a to ještě k tomu zadarmo. Nakonec nás na práci zbylo jen pár - čtyři stálí členové Bohumil Míča, Ladislav Šenkýř, Jiří Hrdlička, Vlastimil Budař a několik pomocníků.

Zahájení prací

Od 25.6 do 12.7.1998 se naplno rozběhly práce na novém laku. Úmorné odstranění starého laku, kytování, nekonečné broušení, kdo to někdy zkusil ví o čem je řeč. Současně byly prováděny drobné karosářské práce. Během celozávodních dovolených 13.7. - 31.7.1998 jsme odvedli největší kus práce. Již 19.7.1998 jsme demontovali nárazníky a rám stroje byl očištěn na kov, pojezd byl nastříkán na šedo a čelníky na bílo.

O víkendu 25 - 26.7.1998 se podle nákresu a fotografií povedlo náročné rozměření červených pruhů na čelníky a jejich nastříkání. Vzápětí proběhlo nastříkání rámu na černo. Pak už se mohly klidně osadit kulaté nárazníky. Většinu těchto prací jsme prováděli odpoledne.

Po dohodě s lakýrníky byla 6.8.1998 rosnička přesunuta do lakovny a byl proveden hlavní nástřik na světle zeleno. Na tomto místě patří vyslovit dík našim lakýrníkům za perfektně provedenou práci (ve svém volnu), ale i za cenné rady v průběhu přípravných prací.

První start Dokončení laku

Od 7.8 do 11.8.1998 jsme provedli rozměření pruhů na kabině a kapotách a jejich následné nastříkání. Dále se provedly nátěry zábradlí a dalších detailů. 12.8.1998 byla lokomotiva přetažena na halu, první zvědavci se pochvalně vyjadřují o odvedené práci, ale samozřejmě se našli i kritici. Důležité pro nás je, že vedoucí provozu byl překvapen kvalitou práce, což slibuje další spolupráci.

13.8.1998 probíhá montáž doplňků jako jsou světla, houkačky, cedulky, poslední dolaďování stroje a závěrečné přípravy na oslavy. Práce je hotova až v pozdních nočních hodinách.

14.8.1998 od brzkých raních hodin provádíme poslední přípravy našeho stroje na odjezd do centra oslav v žst. Telč, kam má odjet s konvojem ostatních lokomotiv z DKV Česká Třebová a JLS (310.922, 720.016-5, MV 97-001, 703.702-1). V 7 00 jsme podle dohody připraveni a celý konvoj odjíždí do Telče.

Ve dnech 15. a 16.8.1998 proběhly oslavy 100. let místní dráhy Kostelec - Třešť - Telč. Naše lokomotiva 710.896-2 provedla postrk zvláštnímu parnímu vlaku č.34440, v jehož čele byla parní lokomotiva 310.922 z DKV Česká Třebová. Potom byla umístěna na výstavě vozidel, hned vedle saloního vozu T.G.Masaryka. V sobotu večer posloužila rosnička k záchraně nočního parního vlaku. Na 310.922 se totiž propálily rošty a byla proto neschopná jízdy. A tak nastoupila naše 710.896-2 opět do práce i když bohužel bez našeho vědomí.

V neděli se uskutečnila zdařilá fotojízda do Sedlejova a zpět. Při jízdě do Sedlejova pózovala s historickou soupravou 310.922 a při zpáteční cestě si zase zapózovala 710.896-2.

Na této akci jsme si ostudu neudělali, dá se říct, že jsme naší přítomností zachránili průběh oslav při večerní neschopnosti 310.922. I podle zájmu fotografů a veřejnosti, hlavně dětí, lze usuzovat, že se lokomotiva líbila. Jsme rádi, že vynaložené úsilí mělo smysl.

710.896-2 s historickou soupravou

17.8.1998 přijíždí konvoj z Telče zpět do Jihlavy a my se můžeme pustit do další práce. Nyní je na řadě oprava stanoviště a odstranění drobných závad zjištěných při jízdách v Telči. Tuto opravu chceme provést do další akce - oslavy tratě Havlíčkův Brod - Žďár nad Sázavou. Času máme zatím dost takže se snad nebude opakovat šílené tempo z července.

Odpoledne se vypravila tříčlená delegace k řediteli JLS na domluvenou schůzku. Ze strany JLS nám byla opět přislíbena plná podpora s tím, že rosnička zůstává nadále v Jihlavě a bude se půjčovat jen v okolí Jihlavy s firemní obsluhou, nebo na různé jízdy. Projednávalo se i umístění stroje na zimu, nejschůdnější variantou se nabízel pronájem do KRONOSPANU Jihlava.

24.8.1998 nám je oznámeno, že do 28.8.1998 musí být provedena tlaková zkouška vzduchojemů. Ale to bylo v plánu až na listopad. Snad nás to příliš nezdrží. Je vidět, že někteří lidé se nám stále snaží ze všech sil pomáhat.

25.8.1998 odpoledne jsme sundali kapotu a jímky, přitom jsme zjistili, že je utržená palivová nádrž. Toto poškození je o to horší, že na nádrži je posazen celý chladící blok. Po větším nárazu by se vše mohlo dát do pohybu ...

28.8.1998 byla provedena tlaková zkouška jímek. Parťák vzduchařů nám přislíbil opravu brzdičů a dalších vzduchových zařízení. Také došlo na demontáž nádrže a chladícího bloku.

5. - 6.9.1998 jsme provedli nástřik nádrže a chladícího bloku. Nádrž byla použita z vraku rosničky, bylo však nutné předělat upevnění na rámu. Členové spolku se podělili o úkoly a intenzivně na nich pracují - těsnost chladících článků a ostatních okruhů motoru, renovaci ovládacích pultů, obložení stanoviště, pultů a uložení brzdičů. I přesto začíná být stále jasnější, že začínáme nestíhat. Těch čtrnáct dní ztracených demontáží jímek se začíná projevovat. Už využíváme každé volné chvíle pro práce na rosničce.

7. - 13.9.1998 díky ochotě lakýrníků máme nastříkaný vnitřek kabiny a všechny díly stanoviště. Lakýrníci stříkali přes noc a pro nás to znamenalo vše do večera připravit a po nastříkání vše uklidit. Konečně máme namontovanou nádrž a chladící blok se vzduchojemy. Objevil se však další problém a to se zapojením vzduchu. Žádné trubky nám nepasují. Dokonce ani potrubí v kabině pro připojení brzdičů DAKO-BP, v tomto případě je to cena za za lepší usazení brzdičů v ovládacím pultě.

14. - 16.9.1998 začíná pravé peklo. Děláme od nevidím do nevidím a domů se chodíme jen vyspat. Snažíme se dávat co nejvíce nových součástek, nebo alespoň co nejlepší se dá vybrat z vraků lokomotiv nacházejících se na dvoře JLS. Podařilo se nám zajistit nové potažení sedaček a loketních opěrek.

17.9.1998 nejhorší den. Lokomotiva stále není hotová. Máme před sebou zkušební start, ale stále zbývá spousta práce. Musíme si v práci vzít volno, aby jsme mohli valit na rosně. Během dopoledne se posadila kapota, přitom se zjistilo, že se musí opět předělat vzduch. Potrubí vyčnívalo do strany a nešla posadit kapota. Neustálým sundaváním a nandaváním kapoty a předěláváním trubek jsme se zabavili až do odpoledne. Během noční směny jsme položili lino, dali stupínky a sedačky a další doplňky. Zbývaly jen gumy do dveří, celkem se s jejich montáží dařilo a někdy okolo 2 hodiny ráno byly jedny dveře hotové, akorát nešly zavřít. Namontovali jsme tedy staré gumy, protože se nezadržitelně blížila hodina H. Před pátou hodinou bylo dílo hotové. V 5.15 jsme 710.896-2 přistavili do depa. A pak jsme se špinaví a unavení, ale šťastní že tato šichta úspěšně skončila, rozešli domů.

Řídící pult před renovací Řídící pult po renovaci Řídící pult po renovaci

18.9 1998 je 710.896-2 zařazena do manipuláku Mn 84110, který ji dopravil do žst. Šlapanov. Tady byla podle dohody vyzvednuta a odtažena do ČEPRA. Odtud pokračoval konvoj 710.896-2, 740.562-4, 716.510-3 do žst. Přibyslav a pak po kolejích staré tratě Havlíčkuv Brod - Žďár nad Sázavou do areálu SOŽ Sázava. Tady už probíhaly poslední přípravy na oslavy 100. let tratě Havlíčkuv Brod - Žďár nad Sázavou.

19.9.1998 jezdila rosnička v rámci oslav mezi Přibyslaví a Sázavou ve spolupráci s ostatními lokomotivami - 716.510-3 a 740.562-4. Jízdy se těšily velikému zájmu veřejnosti. Druhý den 20.9.1998 se konaly fotojízdy nad kostelíkem v Sázavě.

710.896-2 přenocovala v areálu SOŽ Sázava, zde jsme využili možnosti obhlídnout konkurenční rosničku z VÚ Pardubice, aby jsme zjistili příčinu našeho neúspěchu při zapojování vzduchu. Příčina byla prostá, obrátili jsme vzduchojemy. Při vhodné příležitosti je tedy bude nutné dát do původního stavu.

Během oslav jezdila rosnička bez větších problémů. Pouze v sobotu odmítala několikrát startovat (závada na regulátoru) a občas vypadávalo napájení ovládání stroje. Tuto drobnou závadu se podařilo odstranit na místě. V neděli ráno jsme ještě před jízdou doplnili 20 litrů oleje do motoru.

Na této akci jsme navázali opět další kontakty. Tentokrát s KPKV Brno. Projednávali jsme naši další eventuelní spolupráci na příští rok s tím, že vpřípadě zájmu jsme k dispozici. Tato oslava, i přes neúčast strojů z ČD, vzbudila velký zájem veřejnosti o jízdy po staré trati, takže by se jízdy mohly v roce 1999 opět opakovat.

710.896-2 a 716 510-3 v ČEPRO Šlapanov 710.896-2 - fotojízda v Sázavě

21.9.1998 proběhla během polední pauzy porada za účasti všech členů klubu. Řešili jsme otázku parkování 710.896-2 na zimu a případné další akce na rok 1999. Současně je vyhlášeno zahrádkářské volno určené pro srovnání domácích restů způsobených účastí na opravách rosničky na úkor našich domácností.

23.9.1998 sešli jsme se, abychom projednali rozložení oprav na rosničce. Upravili jsme název našeho klubu na KLUB PŘÁTEL ZELENÉHO SERGEJE s novým logem.

29.9.1998 konečně jsou dohodnuty podmínky pronájmu rosničky mezi JLS a firmou KRONOSPAN. Lokomotiva bude umístěna v malé topírně na místo T211.1607, která bude odprodána do JLS.

1.10.1998 ráno odjíždí rosnička na zkušební jízdy do KRONOSPANU. Projely se všechny oblouky i stoupání se zátěží a vše dopadlo na výbornou. 2.10.1998 byla 710.896-2 předvedena majiteli. Moc se mu líbila a souhlasil s podmínkami pronájmu. Dokonce byl překvapen že v dnešní době ještě někdo něco dělá zadarmo. Zatím je umístěna ve velké topírně namísto T444.0099, která je neprovozní a může tedy stát bez problémů venku u malé topírny.

710.896-2 na vlečce KRONOSPAN 710.896-2 na vlečce KRONOSPAN 710.896-2 na vlečce KRONOSPAN

20.10.1998 se nám podařilo sehnat nové náhradní díly. Zatím jsme získali regulátor a olejové filtry. Ostatní je otázkou financí. V současnosti docházíme každý čtvrtek, ovšem podle možností, udržovat rosničku na KRONOSPAN.

26.11.1998 dneska jsme seřídili ventily, otřeli motor, dolili se baterie. Rosnička v mrazech špatně startuje. Další opravy plánujeme výměným způsobem, aby lokomotiva byla stále provozní. Na opravu máme připravená vstřikovací čerpadla, demontovaná z neprovozní lokomotivy 710.945-7.

Během prosince se podařilo sehnat další náhradní díly, takže regály se začínají pomalu plnit. Odvezly se vstřikovací čerpadla na seřízení. V průběhu vánočních svátků jsme zhotovili i naše první novoroční přání.

PF 1999

Na závěr roku 1998 si můžeme s klidným svědomím říci, že jsme odvedli opravdu kus poctivé práce. V období od 19.6. - 31.12.1998 jsme dokázali opravit zadní představek, zrenovovat a nastříkat stanoviště a uvést stroj do původního nátěru. Do podvědomí veřejnosti i železničních příznivců jsme se dobře zapsali účastí na dvou oslavách 100. let místní dráhy Kostelec - Třešť - Telč a 100. let tratě Havlíčkuv Brod - Žďár nad Sázavou. Také na vlečce KRONOSPANU Jihlava kam byla rosnička pronajata jsou spokojeni. V období 12.10.-29.12.1998 najezdila bez větších potíží již 106 km. Doufáme že i nastávající rok 1999 bude pro nás stejně úspěšný jako rok 1998.

WebDesign - © VB