KLUB PŘÁTEL ZELENÉHO SERGEJE

2001

Letošní sezónu jsme zahájili přípravou lokomotivy na oslavy 130.let trati Znojmo - Jihlava - Havlíčkův Brod. Jsou to po dlouhé době velké oslavy, které se konají přímo v Jihlavě. Jsme rádi, že se jich můžeme účastnit i my a naše rosnička. Pokud vše půjde dobře povezeme dokonce i nákladní vlak do Jihlavy město.

Oslavy budou probíhat v železničních stanicích Znojmo, Moravské Budějovice, Okříšky a Jihlava ve dnech 20. - 22.4.2001. Jejich rozsah bude velký, jezdit bude značné množství parních vlaků. V jejich čele budou parní lokomotivy 310.922; 354.1217; 464.202 a 464.008. Mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem budou jezdit na pravidelných osobních vlacích soupravy složené z motorových vozů M 131.1. Z Letohradu je přislíbena účast sergeje T679.1529.

Ohledně slíbeného vlaku Jihlava - Jihlava město zavládlo jako obvykle to správné vzrušení. Několik lidí se nás snažilo přesvědčit, že je to naprosto nereálné a dokládali to pádnými argumenty. Naštěstí je ještě dostatek lidí, kteří v tom problém nehledají a od nich víme, že to v rámci oslav je možné. Naprostou jistou máme účast na výstavě a to od pátku 20.4. do neděle 22.4. Na pátek je ještě naplánováno noční focení v jihlavském depu.

20. až 22.4.2001 proběhly oslavy 130.let trati Znojmo - Jihlava - Havlíčkův Brod - 130. výročí zahájení pravidelného provozu. Naše 710.896-2 si v pátek zapózovala při nočním focení a byla v průběhu oslav součástí výstavy lokomotiv na III. nástupišti v žst. Jihlava. Z plánované jízdy na nákladním vlaku Jihlava - Jihlava město nakonec bohužel sešlo a vlak odvezla T679.1529.

Na této akci se nám podařilo navázat kontakty s kolegy z jiných železničních spolků a získat mnoho důležitých informací pro naší další činnost. Vyslechli jsme pochvaly a uznání za opravu rosničky, což nás utvrzuje v tom, že vynaložené úsilí není zbytečné. Jako již tradičně se rosnička nejvíce líbila dětem.

Na závěr lze tedy říct, že i přes to, že se nakonec neuskutečnila slíbená jízda do Jihlavy města a stáli jsme pouze na výstavě, nebyl to ztracený čas. Celé oslavy byly velmi dobře organizovány a výběr lokomotiv jezdících na zvláštních vlacích byl naprosto skvělý. Jen to počasí naprosto zklamalo. I přes to byl zájem veřejnosti poměrně slušný.

Petr nás přivedl nápad účastnit se oslav Dne železnice v žst. Jihlava. Je to sice svátek ČD, ale jelikož máme s dráhou hodně společného, zúčastníme se oslav také.

19.9.2001 chtěli jsme si rosničku nachystat na sobotní výstavu v žst. Jihlava. Kvůli špatným bateriím se nám nepodařilo nastartovat lokomotivu, takže ji nemůžeme přepravit do depa. Po celodenních oživovacích pokusech ji Bohouš nechává odpoledne odtáhnout do JLS. S vedoucím provozu jsme si domluvili výměnu baterií z odstavené T334.0, která je určena na likvidaci. Bohouš společně s Vlastou odpoledne baterie vyměnili za lepší. Pak již zbylo jen lokomotivu vyčistit a byla připravena na sobotu.

Příprava na akci

V průběhu týdne se podařilo zrealizovat Láďův nápad - propagační tablo s výrobky naší firmy. Toto tablo bude součástí expozice na výstavce. Láďa a Bohouš dodali fotografie lokomotiv a Vlasta se ujal výroby celého tabla. Na tomto místě chceme poděkovat technikům elektro - Jirkovi a Danovi - za vydatnou pomoc při jeho realizaci.

22.9.2001 účastníme se Dne železnice v žst. Jihlava. Na 3. nástupišti vystavujeme naší 710.896-2 a MV 20.001. Vzhledem k nepříznivému počasí je však návštěvnost malá. Jako doprovod obou vozidel je tu Láďa a odpoledne se k němu přidal Vlasta. MV 20.001 budilo zaslouženou pozornost ať už mezi železničáři či laickou veřejností. Na závěr akce se naší rosničce dostalo pocty, že mohla odtáhnout celý konvoj zpět do depa (nádherné kouřové efekty). V pondělí pak rosnička odjíždí zpět do Kronospanu.

Od počátku října máme nastříkané dveře ke kabině rosničky. Trvalo to 2 roky. Pro připomenutí: samotná výroba s různými předělávkami proběhla na podzim 1999. Od počátku roku 2000 až do teď, probíhaly více či méně úspěšné pokusy o nástřik dveří. Nyní zbývá vyměřit a nastříkat pruhy na dveřích a osadit je na lokomotivu. Doufáme, že smůla je již překonaná, aby jsme se těch nových dveří vůbec dočkali. Na připravovanou Mikulášskou jízdu v Sázavě to již nestihneme, ale vzhledem k zprávám o možnosti naší účasti v Kořenově, v létě 2002, by bylo dobré tyto dveře dokončit.

Na nápad účastnit se Mikulášské jízdy v Sázavě přišel Láďa společně s Vlastou, při postávání na výstavách. Je to pro nás prozatím jediná možnost jak si s rosničkou zajezdit. Samotnou přípravu akce provázel akutní nedostatek lidí. To bylo způsobeno nemocí a vysokým pracovním nasazením pro JLS. Jen zajištění strojvedoucího nedělalo problémy, již v září se nabídl Petr. Po dohodě s ostatními členy se celé akce ujal Láďa. Nejtěžší úkol byl obstarat potřebné doklady k lokomotivě.

31.11.2001 se rosnička vydává na cestu do Sázavy. Původně se mělo jet v Mn, ale nakonec se zvolila varianta, že rosničku dopraví do Havlíčkova Brodu lokomotiva 740.301-7 z OKD. Po 9.00 hodině se vyjíždí. V Havlíčkově Brodě, byla 710.089-2 okolo 15. hodiny zařazena na vlak do Přibyslavi. Kolem 17. hodiny se vlak konečně rozjíždí a bez problémů se dostáváme do místa určení - do Přibyslavi. Přejeli jsme na vlečku a odtud jsme pokračovali do Sázavy. Po 18. hodině definitivně skončilo naše putování. Za 9 hodin jsme ujeli asi 50 kilometrů.

T334.0896 a 740.301-7

1.12.2001 dnes si konečně zase můžeme zajezdit. Účastníme se Mikulášské jízdy na vlečce SaZ Sázava. V noci klesla teplota na -15°C a nikdo netuší v jakém stavu budou výhybky a přejezdy. Motor rosničky se po studené noci neochotně rozběhl a vše se zdá být v pořádku. Cesta do Přibyslavi proběhla bez problémů a souprava je skoro plná. Na konečné se vyrojila spousta čertů a andělů. Strojvedoucí poskytuje regionální TV stanici ze Ždáru nad Sázavou rozhovor.

I cesta zpět proběhla bez problémů. Po 14. hodině odjíždíme s dalším vlakem zpět do Přibyslavi. Zde již zůstáváme a odbavujeme lokomotivu na cestu zpět. Po problémech se nám to nakonec přece jen podařilo.

T334.0896 při Mikulášské jízdě

3.12.2001 teprve dnes přijíždí rosnička do Jihlavy. Naštěstí ji za ty tři dny nikdo nepoškodil. Máme tak skvělý rekord necelých 50 kilometrů za tři dny. Návratem rosničky na Kronospan končí naše první a zároveň poslední letošní jízda. Akce to byla skvělá, všichni i ta spousta cestujících byli spokojeni. To vyvážilo všechny problémy a souboj s všudypřítomnou byrokracií.

O celé akci vyšel článek v Zájmech strojvůdce č.23-24/2001.

Nashledanou v roce 2002

Tento rok byl na akce slabý. Dvakrát jsme mohli pózovat na výstavách. Poprvé v dubnu na velkých oslavách v rámci výročí 130.let trati Znojmo - Jihlava - Havlíčkův Brod. A pak až v září v rámci Dne železnice v žst. Jihlava. Bohužel obě akce byly doprovázeny špatným počasím. S rosničkou jsme si zajezdili až na samý závěr roku při Mikulášské jízdě na vlečce SaZ Sázava. Bylo to pro nás první a zároveň poslední ježdění v tomto roce. Na příští rok se nám rýsuje velká akce k výročí trati v Kořenově. Pokud to vyjde bude to naše největší akce za celou existenci klubu.

Letos se nám podařilo získat lepší bateri z odstaveného vraku T334.0. Konečně snad odpadnou věčné problémy s vybíjením.

WebDesign - © VB